ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА “ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ”

Јована Дучића 23
78 000 Бања Лука
Република Српска, Босна и Херцеговина

Тел: +387 51 214 786, +387 51 492 009
Локали:
102 – директор
103 – рачуноводство
104 – зборница
105 – портирница
106 – библиотека

Секретар
Тел: +387 51 214 786

Директор
Тел: +387 51 214 739

Одјељење у Борику
Тел: + 387 51 253 445