ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА “ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ”

Јована Дучића 23
78 000 Бања Лука
Република Српска, Босна и Херцеговина

Тел: + 387 51 214 739
Факс: + 387 51 214 739

Секретар
Тел: +387 51 214 786

Рачуноводство
Тел: +387 51 214 786 локал 103

Директор
Тел: +387 51 214 739

Одјељење у Борику
Тел: + 387 51 253 445