JU MUZIČKA ŠKOLA “VLADO MILOŠEVIĆ”

Jovana Dučića 23
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tel: + 387 51 214 739
Faks: + 387 51 214 739

Sekretar
Tel: +387 51 214 786

Računovodstvo
Tel: +387 51 214 786 lokal 103

Direktor
Tel: +387 51 214 739

Odjeljenje u Boriku
Tel: + 387 51 253 445