JU MUZIČKA ŠKOLA “VLADO MILOŠEVIĆ”

Jovana Dučića 23
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 214 786, +387 51 492 009
Lokali:
102 – direktor
103 – računovodstvo
104 – zbornica
105 – portirnica
106 – biblioteka

Sekretar
Tel: +387 51 214 786

Direktor
Tel: +387 51 214 739

Odjeljenje u Boriku
Tel: + 387 51 253 445