ПРОФЕСОРИ ТЕОРЕТСКИХ ПРЕДМЕТА

СОЛФЕЂО
– Лазар Радоја (СМШ)
– Мелиса Башовић (ОШ)
– Николина Никчевић (ОШ)
– Аница Зрилић (ОШ)
– Јелена Башић (ОШ)
– Сњежана Дамјановић (ОШ)
– Зорана Савић
– Андреа Пушић (припремно одјељење)

ХАРМОНИЈА
– Наташа Кусовац Галич
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ
– Милева Врућинић (ОШ, СМШ)
ИСТОРИЈА МУЗИКЕ
– Андреа Пушић
ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА
– Андреа Пушић
ПАРТИТУРЕ
– Андреа Пушић
– Предраг Симишић
МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
– Андреа Пушић
MУЗИЧКИ ОБЛИЦИ
– Наташа Кусовац Галич
ДИРИГОВАЊЕ
– Радиша Рачић
КОНТРАПУНКТ
– Радиша Рачић
УВОД У КОМПОНОВАЊЕ
– Рдиша Рачић
ХОР
– Радиша Рачић

ПРОФЕСОРИ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

СРПСКИ ЈЕЗИК
– Софија Јањетовић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
– Жељана Дакић
ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК
– Александра
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
– Дубравка Миловановић
ИНФОРМАТИКА
– Александра Поповић
ИСТОРИЈА
– Јадранка Мацановић
ПСИХОЛОГИЈА
– Сњежана Копрена
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
– Предраг Ћук
ФИЗИКА
– Мирела Рајић
ДЕМОКРАТИЈА И ЉУДСКА ПРАВА
– Даница Дувњак
АУДИО-ВИЗУЕЛНА ТЕХНИКА
– Александра Поповић