PROFESORI TEORETSKIH PREDMETA

SOLFEĐO
– Lazar Radoja (SMŠ)
– Melisa Bašović (OŠ)
– Nikolina Nikčević (OŠ)
– Anica Zrilić (OŠ)
– Jelena Bašić (OŠ)
– Snježana Damjanović (OŠ)
– Zorana Savić
– Andrea Pušić (pripremno odjeljenje)

HARMONIJA
– Nataša Kusovac Galič
TEORIJA MUZIKE
– Mileva Vrućinić (OŠ, SMŠ)
ISTORIJA MUZIKE
– Andrea Pušić
ETNOMUZIKOLOGIJA
– Andrea Pušić
PARTITURE
– Andrea Pušić
– Predrag Simišić
MUZIČKI INSTRUMENTI
– Andrea Pušić
MUZIČKI OBLICI
– Nataša Kusovac Galič
DIRIGOVANJE
– Radiša Račić
KONTRAPUNKT
– Radiša Račić
UVOD U KOMPONOVANJE
– Rdiša Račić
HOR
– Radiša Račić

PROFESORI OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

SRPSKI JEZIK
– Sofija Janjetović
ENGLESKI JEZIK
– Željana Dakić
NJEMAČKI JEZIK
– Aleksandra
ITALIJANSKI JEZIK
– Dubravka Milovanović
INFORMATIKA
– Aleksandra Popović
ISTORIJA
– Jadranka Macanović
PSIHOLOGIJA
– Snježana Koprena
FIZIČKO VASPITANJE
– Predrag Ćuk
FIZIKA
– Mirela Rajić
DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA
– Danica Duvnjak
AUDIO-VIZUELNA TEHNIKA
– Aleksandra Popović