ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА – УПИС У  ПРИПРЕМНИ И ПРВИ РАЗРЕД

Пријемни испит за упис у припремни или први разред основне музичке школе састоји се у провјери слуха, меморије и ритма дјетета (У склопу провјере општих музичких предиспозиција дијете треба отпјевати једну пјесму по слободном избору). Право уписа у припремни разред имају дјеца од 6 до 8 година старости, тј. до завршеног II разреда редовне основне школе, а право уписа у I 
разред основне музичке школе имају дјеца од 7 до 9 година старости, тј. најкасније до завршеног III разреда (За шестогодишње музичко образовање), односно до завршеног разреда основне редовне основне школе (Лимени дувачи). 

СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА – УПИС У ПРВИ РАЗРЕД 

Ученици се уписују у музичку школу на основу ранг листе која се утврђује на основу:
– успјеха на пријемном испиту и успјеха у претходном школовању, и то:
– oпштег успјеха од шестог до деветог разреда основне школе;
– oцјена из предмета важних за упис у умјетничку школу.

За упис у музичку школу вокално – инструменталног одсјека, односно за образовни профил музички извођач кандидат полаже пријемни испит из 2 дијела:
– инструмент /соло пјевање
– солфеђо са теоријом музике

За упис у музичку школу теоријског  одсека, односно за образовни профил музички сарадник кандидат полаже пријемни испит из 3 дијела:
– писмени испит из солфеђа
– усмени испит из солфеђа и
– тест из теорије музике

ТЕРМИНИ ЗА УПИС У ОСНОВНУ  МУЗИЧКУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Пријаве за упис у основну музичку школу обављаће се од 04. до 08. јуна 2018. године,  од 8 до 14, часова у библиотеци школе, а термин полагања пријемног испита кандидати ће добити приликом пријаве.

Пријемни испит ће бити одржан од 13. до 15. 6. 2018. године.

Напомена: уз попуњен образац пријаве, који ће кандидати добити у школи, потребно је предати и копију родног листа  дјетета. Код пријављивања није потребно доводити дијете.

ТЕРМИНИ ЗА УПИС У  СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Термин пријемног испита за упис у средњу школу одредило је Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Пријем докумената за упис ученика у средње умјетничке школе у јунском уписном року почиње у понедјељак, 11.06.2087. године, а завршава се у уторак, 12.06.2018. године. Посебни испит у јунском уписном року кандидати полажу у четвртак, 14.06.2018. године и у петак, 15.06.2018. године. Резултати испита саопштавају се кандидатима у суботу, 16.06.2018. године до 10,00 часова.

Пријем докумената за упис ученика у средње умјетничке школе у јулском уписном року почиње у понедјељак, 02.07.2018. године, а завршава се у уторак, 03.07.2018. године. Посебни испит у јулском уписном року кандидати полажу у четвртак, 05.07.2018. године и у петак, 06.07.2018. године. Резултати испита саопштавају се кандидатима у суботу, 07.07.2018. године до 10,00 часова.

Од понедјељака, 09.07.2018. године до петка 13.07.2018. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у средње школе гдје има слободног мјеста.