OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA – UPIS U  PRIPREMNI I PRVI RAZRED

Prijemni ispit za upis u pripremni ili prvi razred osnovne muzičke škole sastoji se u provjeri sluha, memorije i ritma djeteta (U sklopu provjere opštih muzičkih predispozicija dijete treba otpjevati jednu pjesmu po slobodnom izboru). Pravo upisa u pripremni razred imaju djeca od 6 do 8 godina starosti, tj. do završenog II razreda redovne osnovne škole, a pravo upisa u I 
razred osnovne muzičke škole imaju djeca od 7 do 9 godina starosti, tj. najkasnije do završenog III razreda (Za šestogodišnje muzičko obrazovanje), odnosno do završenog razreda osnovne redovne osnovne škole (Limeni duvači). 

NAJČEŠĆA PITANJA O MUZIČKOJ ŠKOLI?

Šta je osnovna muzička škola?

Školovanje u muzičkoj školi traje šest godina za većinu instrumenata.

Svaki učenik muzičke škole u prvoj polovini svog školovanja pohađa 2 predmeta (instrument i solfeđo) i ima po 2 časa nedeljno iz oba predmeta. Časovi solfeđa se odvijaju u grupi, a nastava instrumenta je individualna. Časovi su najčešće raspoređeni u 2 dana tokom nedelje (u suprotnoj smeni od nastave u osnovnoj školi). Od 4. razreda dobijaju predmet orkestar, hor ili kamerna muzika (2 časa nedeljno). U rasporedu ova nastava ne mora biti vezana  za ostale časove. U završnom razredu učenici pohađaju i nastavu teorije muzike. Pohađanje nastave je OBAVEZNO. U toku školske godine učenici nastupaju na koncertima, polažu smotre, a na kraju školske godine izlaze na godišnje ispite. Ocene se upisuju u đačke knjižice za muzičku školu i za uspešno završene razrede dobijaju svedočanstva.

U pripremnom razredu nastava se izvodi dva puta sedmično u večernjim terminima.

Muzička škola ne spada u obavezno obrazovanje. Međutim, mnoga deca i roditelji to shvataju isuviše ležerno, te kada upišu muzičku školu, smatraju neobavezno pohađanje nastave i ispunjavanje određenih zahteva i izazova koju donosi nastavni plan i program. Upisani đaci moraju redovno pohađati nastavu i ispunjavati obaveze prema nastavnom planu i programu. Pre upisa deci treba objasniti da muzička škola nije hobi, već ozbiljna škola koja zahteva učenje i vežbanje.

Kad je pravo vreme za upis?

Na ovo pitanje ne postoji neki univerzalni odgovor. Okvirno, decu od 8, 9 ili 10 godina upisujemo u školu, kako bi nastavu muzičke škole ispratila uporedo sa osnovnom školom koju pohađaju. Na spremnost deteta za upis na neki od instrumenata, utiču mnogi faktori: zainteresovanost deteta za muziku, određene fizičke predispozicije, stepen razvoja muzičkog sluha, razvijena motorika, memorija, komunikativnost, i slično.

S obzirom na usklađenost završetka osnovnog školovanja sa završetkom niže/osnovne muzičke škole, a zbog ograničenih kapaciteta škole,  deca koja u septembru kreću u treći i niže razrede osnovne škole upisujemo u pripremni razred, a deca koja polaze u četvrti razred osnovne škole upisujemo u prvi razred osnovne muzičke škole.

Deca koja su „zakasnila“ sa pravovremenim upisom u muzičku školu mogu da izađu na prijemni ispit, ali će se njihov upis izvršiti tek ako se ukaže mogućnost, to jeste ako škola ne popuni kapacitete.

Kako da znam da je dete talentovano?

Pojedina deca već sa 2-3 godine ispoljavaju izrazit talenat za muziku. To možemo da uočimo ako deca vrlo često plešu, skaču, igraju i pevuše i tapšu rukama kada čuju muziku. Takva deca vrlo lako pamte melodije koje čuju i u stanju su da ih reprodukuju.

Koji instrument odabrati?

Izbor instrumenta se često nameće sam po sebi, odnosno deca imaju izričitu želju da sviraju neki instrument, što je najbolja i najlakša opcija za roditelje. Međutim, vrlo često deca ne znaju šta žele, i zahtevaju instrumente koji su najpopularniji, po inerciji.

Napominjemo da je svake godine najveće interesovanje kandidata za klavir i gitaru.  Stoga, molimo roditelje da se potrude da svoju decu informišu i o drugim instrumenatima, njihovim karakteristikama i mogućnostima kako bi se na listi želja našli i ostali instrumenti kojima škola raspolaže, a na kojima je šansa za upis veća.

U našoj školi postoje odseci za sledeće instrumente: violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, tambura, klavir, truba, horna, trombon, oboa, klarinet, saksofon, flauta, harmonika.

Šta je potrebno za prijemni ispit?

Pre svega, potrebno je popuniti prijavu za upis u osnovnu muzičku školu na kojoj ćete napisati dva izbora instrumenta (prvi izbor je prioritet i po tome će se rangirati dete). Potrebno je doneti fotokopiju rodnog lista kandidata. Nakon toga, dete dobija termin prijemnog ispita, koji je uvek krajem školske godine, a tačne datume određuje škola.

Naglašavamo da polaganje prijemnog ispita ne zahteva prethodnu pripremu, jer se testiraju isključivo prirodne sposobnosti kandidata. Potrebno je da dete odabere pesmicu koju će otpevati pred tročlanom komisijom. Prema tome, komisija ocenjuje sluh, intonaciju, opseg tona, memoriju, ritam i ostale elemente muzičke sposobnosti.

SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA – UPIS U PRVI RAZRED 

Učenici se upisuju u muzičku školu na osnovu rang liste koja se utvrđuje na osnovu:
– uspjeha na prijemnom ispitu i uspjeha u prethodnom školovanju, i to:
– opšteg uspjeha od šestog do devetog razreda osnovne škole;
– ocjena iz predmeta važnih za upis u umjetničku školu.

Za upis u muzičku školu vokalno – instrumentalnog odsjeka, odnosno za obrazovni profil muzički izvođač kandidat polaže prijemni ispit iz 2 dijela:
– instrument /solo pjevanje
– solfeđo sa teorijom muzike

Za upis u muzičku školu teorijskog  odseka, odnosno za obrazovni profil muzički saradnik kandidat polaže prijemni ispit iz 3 dijela:
– pismeni ispit iz solfeđa
– usmeni ispit iz solfeđa i
– test iz teorije muzike

TERMINI ZA UPIS U OSNOVNU  MUZIČKU ŠKOLU ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

Prijave za upis u osnovnu muzičku školu obavljaće se od 3. do 7. juna 2019. godine,  od 8 do 14, časova u biblioteci škole, a termin polaganja prijemnog ispita kandidati će dobiti prilikom prijave.

Prijemni ispit će biti održan od 13. i 14. 6. 2019. godine.

Napomena: uz popunjen obrazac prijave, koji će kandidati dobiti u školi, potrebno je predati i kopiju trajnog rodnog lista  djeteta. Kod prijavljivanja nije potrebno dovoditi dijete.

TERMINI ZA UPIS U  SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

Termin prijemnog ispita za upis u srednju školu odredilo je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje umjetničke škole u junskom upisnom roku počinje u ponedjeljak, 11.06.2087. godine, a završava se u utorak, 12.06.2018. godine. Posebni ispit u junskom upisnom roku kandidati polažu u četvrtak, 14.06.2018. godine i u petak, 15.06.2018. godine. Rezultati ispita saopštavaju se kandidatima u subotu, 16.06.2018. godine do 10,00 časova.

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje umjetničke škole u julskom upisnom roku počinje u ponedjeljak, 02.07.2018. godine, a završava se u utorak, 03.07.2018. godine. Posebni ispit u julskom upisnom roku kandidati polažu u četvrtak, 05.07.2018. godine i u petak, 06.07.2018. godine. Rezultati ispita saopštavaju se kandidatima u subotu, 07.07.2018. godine do 10,00 časova.

Od ponedjeljaka, 09.07.2018. godine do petka 13.07.2018. godine, kandidati koji nisu zadovoljili uslove konkursa za željeno zanimanje upisuju se u srednje škole gdje ima slobodnog mjesta.