Poštovani,

prijave za XXV republičko takmičenje muzičkih škola RS, koje će se održati 28-29.03.2018. p0trebno je dostaviti najkasnije do 28.02.2018.

 

Uprava škole