ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈУ Музичка школа „Владо Милошевић“ Бањалука

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Р.б. Опис и ознака по ЈРЈН Врста поступка и број обавијести о додјели уговора са Портала јавних набава Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, раздобље трајања/рок извршења, рок плаћања, јамствено раздобље…) Опис измјене основних елемената уговора и датума измјене Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума Датум закључења уговора/оквирног споразума
1. Набавка полуконцертног клавира GB1 GRAND PIANO PE
37000000-8 Музички инструмент, производи за спорт, игре, играчке, производи ручног рада, материјали за умјетност и прибор.
Конкурентски захтјев за достављање понуда
3143-7-1-32/15
„Derby trade“
д.о.о. Брчко
4600044980004
22.479,21 КМ са ПДВ-ом,
Рок испоруке 30 дана
15.02.2016. године
2. Набавака и уградња столарије
45000000-7
Грађевински радови
Конкурентски захтјев за достављање понуда
3143-7-1-33/15
Техноградња д.о.о. Фоча
4401380560002
27.054,55 КМ са ПДВ-ом,
Рок извршења посла 40 дана
15.02.2016. године
3. Ресторанске и угоститељске услуге
55300000-3
Директни споразум
3143-8-2-3/16
МБ Студенац с.п.
4504551060007
3.036,60 КМ са ПДВ-ом
1 дан
29.01.2016. године
4. Превоз путника са два аутобуса високе туристичке класе
63515000-2
Услуге превоза
Директни споразум
3143-8-2-5/16
ЈП Жељо турс д.о.о. Лакташи
4507538830005
1.600,00 КМ са ПДВ-ом, 20.02.2016. године
5. Набавка материјала за женске хорске униформе
19212300-8
Директни споразум
3143-8-1-6/16
Винос – тектил д.о.о. Лакташи
4401183900004
1.307,48 КМ са ПДВ-ом
30 дана
16.02.2016. године
6. Шивање женске хорске униформе и мушких лептир машни 98393000-4  Директни споразум 314-8-1-10/16 “Кројачка радња” сп Сњежана Марић  1.800,00 КМ са ПДВ-ом30 дана  03.03.2016.
7. Ресторанске услуге 55300000-3  Директни споразум 3143-8-2-15/16  Хотел Босна Бањалука 4400920130006  1.108,20 КМ са ПДВ-ом  08-09.04.2016.
8. Рекламни материјал 18235300-8 Директни споразум 3143-8-1-16/16  Markos design & print studio 4505532050005  1.388,21 KM са ПДВ-ом  08.04.2016.
9.  Грађевински-додатни радови 45000000-7 Директни споразум 3143-8-3-18/16  Техноградња д.о.о. Фоча 4401380560002  1.361,03 КМ са ПДВ-ом 29.03.2016.
10.  Хотелске и угоститељске услуге  Директни споразум3143-8-2-23/16  Хотел “Палас” Бањалука4400836260000  2.617,29 КМ без ПДВ-а  18-23.05.2016.
11.  Уговор о набавци музичких инструмената  Директни споразум3143-8-1-27/16

 ММS-MUSIC SHOP

508554730009

 4.707,69 КМ без ПДВ-а  29.08.2016.
12. Систематски преглед радника школе  Директни споразум3143-8-2-33/16  ДЕА МЕДИКА4403244290002  4.371,00 КМ без ПДВ-а  14.10.2016.
13. Набавка рачунара2 ком.  Директни споразум3143-8-1-31716  АЛФ-ОМ БЛ44008990810005  1.377,35 КМ без ПДВ-а  15.12.2016.
 14. Рекламни материјал   Директни споразум3143-8-1-40/16  NEW POP DESIGN БЛ4509013510002  1.970,00 КМ без ПДВ-а  19.12.2016.
15. Дјечији пакетићи  Директни споразум3143-8-1-38/16 ЛЕБУРИЋ КОМЕРЦ д.о.о. Прњавор 4401219270002  1.509,51 КМ без ПДВ-а  19.12.2016.
 16.  Набавка и уградња унутрашње столарије  Директни споразум3143-7-1-34/16  АМ МЕЂУГОРЈЕ д.о.о. БЛ4400855560006  12.220,00 КМ без ПДВ-а  20.12.2016.
17. Набавка музичке опреме Директни споразум3143-8-1-30/17 MMS-MUSIC SHOP S.P.4508554730009 4323,08 KM без ПДВ-а 01.08.2017.
18. Извођење грађевинских радова Директни споразум3143-8-2-31/17 Градекс д.о.о.4402151580004 5919,00 КМ без ПДВ-а 14.08.2017.
19. Новогодишњи пакетићи Директни споразум3143-8-1-32/17 СЛАДАБОНИ д.о.о.44009653130005 1328,69 КМ без ПДВ-а 07.12.2017.
20. Ресторанске  услуге 55300000-3 Директни споразум 3143-8-2-5/18 Ресторан “Студенац” 4504551060007 2.964,50 КМ са ПДВ-ом
1 дан
31.01.2018.
21. Превоз путника са два аутобуса високе туристичке класе
63515000-2
Услуге превоза
Директни споразум 3143-8-2-8/18 ИН ТРАВЕЛ д.о.о. Бањалука 1.600,00 КМ са ПДВ-ом, 17.02.2018.
22. Радови ентеријера концертне сале (за наведене радове пријавила су се четири понуђача: Еуроградња,  АБ Монт, ГС изградња и Брабус, који је изабран као најповољнији) Конкурентски захтјев 3143-7-3-12-3-1/18 БРАБУС д.о.о. Бањалука (Брабус није преузео тенд. документ. са сајта агенције, те из тих разлога није достављен извјештај за конк. захтјев истој) 62.942,03 КМ без ПДВ-а 10.05.2018.
23. Школска документација (свједочанста, дипломе) Директни споразум 3143-8-1-20/18 Завод за уџбенике и наставна средства Источно ново Сарајево 1112,82 КМ без ПДВ-а 25.04.2018.
24. Смјештај гостуијућих професора Поводом пијанистичког такмичења Директни споразум 3143-8-2-23/18 Хотел Босна а. д. Бањалука 3658,97 КМ без ПДВ-а 24.5.2018.
25. Љекарски преглед радника Директни споразум 3143-8-2-26/18 ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта РС 3640,00 КМ без ПДВ-а 04.07.2018.
 26. Набавка школске документације  Директни споразум 3143-8-1-28/18  ЈП Завод за уџбевике и наставна средства Источно Сарајево  3112,24 КМ без ПДВ-а  31.08.2018.
27. Систем видеао надзора Директан споразум 3143-8-2-4/19 Дескинжињеринг Бањалука 5080, КМ без ПДВ-а 23.01.2019.
28. Ресторанске услуге Директни споразум 3143-8-2-6/19 Студенац Бањалука 2575,21 КМ без ПДВ-а 27.01.2019.
29. Набавка хармонике Директни споразум 3143-8-1-10/19 Балкан мјузик Бијељина 1000,00 КМ без ПДВ-а 04.02.2019.
30. Услуге превоза Директни споразум 3143-8-2-13/19 ЖАК Турс Бања Лука 1631,18 КМ без ПДВ-а 14. 02. 2019.
31. Пројектор Директни споразум 3143-8-1-20/19 Алфом Бања Лука 1287,18 км без ПДВ-а 20.03.2019.
32. Превоз ученика и професора у ПД Директни спораум 3143-8-2-25/19 Жак турс Бања Лука 1080,00 км без ПДВ-а 01.04.2019.
33. Набавка хармонике Директни споразум 3143-8-1-27/19 Балкан мјузик Бијељина 3000,00 км без ПДВ-а 02.04.2019.
*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава