OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA
JU Muzička škola „Vlado Milošević“ Banjaluka

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
R.b. Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje…) Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datuma izmjene Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma
1. Nabavka polukoncertnog klavira GB1 GRAND PIANO PE
37000000-8 Muzički instrument, proizvodi za sport, igre, igračke, proizvodi ručnog rada, materijali za umjetnost i pribor.
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
3143-7-1-32/15
„Derby trade“
d.o.o. Brčko
4600044980004
22.479,21 KM sa PDV-om,
Rok isporuke 30 dana
15.02.2016. godine
2. Nabavaka i ugradnja stolarije
45000000-7
Građevinski radovi
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
3143-7-1-33/15
Tehnogradnja d.o.o. Foča
4401380560002
27.054,55 KM sa PDV-om,
Rok izvršenja posla 40 dana
15.02.2016. godine
3. Restoranske i ugostiteljske usluge
55300000-3
Direktni sporazum
3143-8-2-3/16
MB Studenac s.p.
4504551060007
3.036,60 KM sa PDV-om
1 dan
29.01.2016. godine
4. Prevoz putnika sa dva autobusa visoke turističke klase
63515000-2
Usluge prevoza
Direktni sporazum
3143-8-2-5/16
JP Željo turs d.o.o. Laktaši
4507538830005
1.600,00 KM sa PDV-om, 20.02.2016. godine
5. Nabavka materijala za ženske horske uniforme
19212300-8
Direktni sporazum
3143-8-1-6/16
Vinos – tektil d.o.o. Laktaši
4401183900004
1.307,48 KM sa PDV-om
30 dana
16.02.2016. godine
6. Šivanje ženske horske uniforme i muških leptir mašni 98393000-4  Direktni sporazum 314-8-1-10/16 “Krojačka radnja” sp Snježana Marić  1.800,00 KM sa PDV-om30 dana  03.03.2016.
7. Restoranske usluge 55300000-3  Direktni sporazum 3143-8-2-15/16  Hotel Bosna Banjaluka 4400920130006  1.108,20 KM sa PDV-om  08-09.04.2016.
8. Reklamni materijal 18235300-8 Direktni sporazum 3143-8-1-16/16  Markos design & print studio 4505532050005  1.388,21 KM sa PDV-om  08.04.2016.
9.  Građevinski-dodatni radovi 45000000-7 Direktni sporazum 3143-8-3-18/16  Tehnogradnja d.o.o. Foča 4401380560002  1.361,03 KM sa PDV-om 29.03.2016.
10.  Hotelske i ugostiteljske usluge  Direktni sporazum3143-8-2-23/16  Hotel “Palas” Banjaluka4400836260000  2.617,29 KM bez PDV-a  18-23.05.2016.
11.  Ugovor o nabavci muzičkih instrumenata  Direktni sporazum3143-8-1-27/16

 MMS-MUSIC SHOP

508554730009

 4.707,69 KM bez PDV-a  29.08.2016.
12. Sistematski pregled radnika škole  Direktni sporazum3143-8-2-33/16  DEA MEDIKA4403244290002  4.371,00 KM bez PDV-a  14.10.2016.
13. Nabavka računara2 kom.  Direktni sporazum3143-8-1-31716  ALF-OM BL44008990810005  1.377,35 KM bez PDV-a  15.12.2016.
 14. Reklamni materijal   Direktni sporazum3143-8-1-40/16  NEW POP DESIGN BL4509013510002  1.970,00 KM bez PDV-a  19.12.2016.
15. Dječiji paketići  Direktni sporazum3143-8-1-38/16 LEBURIĆ KOMERC d.o.o. Prnjavor 4401219270002  1.509,51 KM bez PDV-a  19.12.2016.
 16.  Nabavka i ugradnja unutrašnje stolarije  Direktni sporazum3143-7-1-34/16  AM MEĐUGORJE d.o.o. BL4400855560006  12.220,00 KM bez PDV-a  20.12.2016.
17. Nabavka muzičke opreme Direktni sporazum3143-8-1-30/17 MMS-MUSIC SHOP S.P.4508554730009 4323,08 KM bez PDV-a 01.08.2017.
18. Izvođenje građevinskih radova Direktni sporazum3143-8-2-31/17 Gradeks d.o.o.4402151580004 5919,00 KM bez PDV-a 14.08.2017.
19. Novogodišnji paketići Direktni sporazum3143-8-1-32/17 SLADABONI d.o.o.44009653130005 1328,69 KM bez PDV-a 07.12.2017.
20. Restoranske  usluge 55300000-3 Direktni sporazum 3143-8-2-5/18 Restoran “Studenac” 4504551060007 2.964,50 KM sa PDV-om
1 dan
31.01.2018.
21. Prevoz putnika sa dva autobusa visoke turističke klase
63515000-2
Usluge prevoza
Direktni sporazum 3143-8-2-8/18 IN TRAVEL d.o.o. Banjaluka 1.600,00 KM sa PDV-om, 17.02.2018.
22. Radovi enterijera koncertne sale (za navedene radove prijavila su se četiri ponuđača: Eurogradnja,  AB Mont, GS izgradnja i Brabus, koji je izabran kao najpovoljniji) Konkurentski zahtjev 3143-7-3-12-3-1/18 BRABUS d.o.o. Banjaluka (Brabus nije preuzeo tend. dokument. sa sajta agencije, te iz tih razloga nije dostavljen izvještaj za konk. zahtjev istoj) 62.942,03 KM bez PDV-a 10.05.2018.
23. Školska dokumentacija (svjedočansta, diplome) Direktni sporazum 3143-8-1-20/18 Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno novo Sarajevo 1112,82 KM bez PDV-a 25.04.2018.
24. Smještaj gostuijućih profesora Povodom pijanističkog takmičenja Direktni sporazum 3143-8-2-23/18 Hotel Bosna a. d. Banjaluka 3658,97 KM bez PDV-a 24.5.2018.
25. Ljekarski pregled radnika Direktni sporazum 3143-8-2-26/18 JZU Zavod za medicinu rada i sporta RS 3640,00 KM bez PDV-a 04.07.2018.
 26. Nabavka školske dokumentacije  Direktni sporazum 3143-8-1-28/18  JP Zavod za udžbevike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo  3112,24 KM bez PDV-a  31.08.2018.
27. Sistem videao nadzora Direktan sporazum 3143-8-2-4/19 Deskinžinjering Banjaluka 5080, KM bez PDV-a 23.01.2019.
28. Restoranske usluge Direktni sporazum 3143-8-2-6/19 Studenac Banjaluka 2575,21 KM bez PDV-a 27.01.2019.
29. Nabavka harmonike Direktni sporazum 3143-8-1-10/19 Balkan mjuzik Bijeljina 1000,00 KM bez PDV-a 04.02.2019.
30. Usluge prevoza Direktni sporazum 3143-8-2-13/19 ŽAK Turs Banja Luka 1631,18 KM bez PDV-a 14. 02. 2019.
31. Projektor Direktni sporazum 3143-8-1-20/19 Alfom Banja Luka 1287,18 km bez PDV-a 20.03.2019.
32. Prevoz učenika i profesora u PD Direktni sporaum 3143-8-2-25/19 Žak turs Banja Luka 1080,00 km bez PDV-a 01.04.2019.
33. Nabavka harmonike Direktni sporazum 3143-8-1-27/19 Balkan mjuzik Bijeljina 3000,00 km bez PDV-a 02.04.2019.
34 restoranske usluge 3143-8-2-38/19 direktni sporazum Rafting klub Drina Tara Foča 3.690,00 km 18.06.2019
35. usluge smještaja direktni sporazum 3143-8-2-39/19 Rafting klub Drina Tara Foča 2870,00 km 18.6.2019.
*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava