Овде можете видјети Одлуке о избору најповољнијег понуђача:

Одлука о набавци и уградњи столарије

Одлука о набавци полуконцертног клавира