Muzička škola “Vlado Milošević” se može pohvaliti sa preko 700 učenika koji pohadjaju nižu školu na različitim odsjecima (Klavir, gitara, gudački instrumenti, duvački instrumenti, harmonika) i više od stotinu učenika srednje muzičke škole na dva obrazovna profila (muzički izvođač i muzički saradnik). Nastava u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi zastupljena je na sledečom instrumentima: klavir, gitara, harmonika, violina, viola, violončelo, kontrabas, tambura, flauta, oboa, klarinet, truba, horna i solo pjevanje.

Etnomuzikolog i kompozitor Vlado Milošević umro je 6. februara 1990. godine. U čast ovog velikog pregaoca na kulturnom i muzičkom polju, nekadašnjeg direktora i profesora muzičke skole u Banjaluci, škola 23.februara 1990. godine mijenja ime i od tada nosi ime i od tada nosi ime ovog velikana – muzička škola “Vlado Milošević”.