DISCIPLINA: GUDAČI- VIOLINA
KATEGORIJA: PRETKATEGORIJA
r.b. IME I PREZIME TAKMIČARA MJESTO BODOVI 1. BODOVI 2. BODOVI 3. BODOVI 4. BODOVI 5. BODOVI 6. UKUPNO BODOVA NAGRADA
1 . LUKA PETROVIĆ PRNJAVOR 100 99 100 99 100 100 99,75 PRVA
Žiri: Sekretar žirija: Ljubica Crnobrnja
1. Ivan Otašević, predsjednik – Gradiška
2. Lidija Bojinović, Doboj
3. Ljiljana Rajović, Trebinje
4. Nikoleta Pavlović, Bijeljina
5. Andrea Vulić, Prijedor
6. Natalija Todorović, Banja Luka