КАТЕГОРИЈА: ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА
р. бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА МЈЕСТО БОДОВИ 1. БОДОВИ 2. БОДОВИ 3. БОДОВИ 4. УКУПНО БОДОВА НАГРАДА
1 . ДАЈАНА БРАНКОВИЋ   ЛЕИЛА ЈУСУФАГИЋ БАЊА ЛУКА 98 98 98 98 98,00 ПРВА

Жири:
1. ЗЛАТА МАЛЕШ (Београд)
2. ПЛАНИНКА ЈУРИШИЋ АТИЋ (Марибор)
3. БРАНКА КУЗМАНОВИЋ (Бања Лука)
4. ДИНКО БЛАГОЈЕВИЋ (Бања Лука)
Секретар жирија: Ивана Рашета