р. бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА МЈЕСТО БОДОВИ 1. БОДОВИ 2. БОДОВИ 3. БОДОВИ 4. УКУПНО БОДОВА НАГРАДА
1 . МИЛАНА ПЕРДУВ     СЛАВИША ЂУРИЋ БАЊА ЛУКА 88 90 87 87 88,00 ДРУГА
2 . ДАВИД ВРХОВАЦ       НАТАША САВИЋ БАЊА ЛУКА 78 77 80 79 78,50 ТРЕЋА

Жири:
1. РИТА КИНКА (Нови Сад)
2. ЂОРЂЕ МИЛОЈКОВИЋ (Женева)
3. ВЛАДИМИР ЦВИЈИЋ (Београд)
4. АРСЕН ЧАРКИЋ (Бања Лука)
Секретар жирија: Аријана Аврамовић Рађеновић