r. br. IME I PREZIME TAKMIČARA MJESTO BODOVI 1. BODOVI 2. BODOVI 3. BODOVI 4. UKUPNO BODOVA NAGRADA
1 . MILANA PERDUV     SLAVIŠA ĐURIĆ BANJA LUKA 88 90 87 87 88,00 DRUGA
2 . DAVID VRHOVAC       NATAŠA SAVIĆ BANJA LUKA 78 77 80 79 78,50 TREĆA

Žiri:
1. RITA KINKA (Novi Sad)
2. ĐORĐE MILOJKOVIĆ (Ženeva)
3. VLADIMIR CVIJIĆ (Beograd)
4. ARSEN ČARKIĆ (Banja Luka)
Sekretar žirija: Arijana Avramović Rađenović