DISCIPLINA: KLAVIR SOLO
KATEGORIJA: PRETKATEGORIJA
r. br. IME I PREZIME TAKMIČARA MJESTO BODOVI 1. BODOVI 2. BODOVI 3. BODOVI 4. UKUPNO BODOVA NAGRADA
1 . LULU KARABEGOVIĆ Tuzla 100 100 100 100 100,00 SPECIJALNA
2 . EMILIJA SRETENOVIĆ Kikinda 99 97 97 99 98,00 PRVA
3 . MILANA JANČIĆ Ruma 98 97 98 97 97,50 PRVA
4 . FILIP  LEV ŽIDANIK Maribor 97 98 98 96 97,25 PRVA
5 . KATRIN OSTOJIĆ Privatna prijava 98 97 96 95 96,50 PRVA
6 . PAVLE STEVIĆ Banja Luka 98 97 95 95 96,25 PRVA
7 . NAIDA LJEVAKOVIĆ Sarajevo 96 96 96 95 95,75 PRVA
8 . TARA OSTOJIĆ Banja Luka 95 94 95 95 94,75 DRUGA
9 . KLARA ĆORIĆ Privatna prijava 92 92 93 94 92,75 DRUGA
10 . NINA ĐURIĆ Banja Luka 93 91 93 93 92,50 DRUGA
11 . NATALIA SAVKOVIĆ Kozarska Dubica 90 94 94 91 92,25 DRUGA
12 . SARA GRIZIĆ Novi Travnik 92 92 92 92 92,00 DRUGA
13 . AJNA RIBO Novi Travnik 90 90 90 90 90,00 DRUGA
14 . MARINA PAJKANOVIĆ Banja Luka  –  –  –  – 0,00 ODUSTALA
Žiri:
1. prof. Zlata Maleš (Beograd, Srbija)
2. prof. Planinka Jurišić Atić (Maribor, Slovenija)
3. prof. Dragomir Bratić (Beograd, Srbija)
4. prof. Snježana Popović Vuleta (Banja Luka, Republika Srpska)
Sekretar žirija: Nina Deretić