р. бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА МЈЕСТО БОДОВИ 1. БОДОВИ 2. БОДОВИ 3. БОДОВИ 4. УКУПНО БОДОВА НАГРАДА
1 . КАТАРИНА РУВИДИЋ БЕОГРАД 94 94 95 94,33 ДРУГА
2 . ЕНА ОВЧИНА ЗАГРЕБ 83 84 84 82 83,25 ТРЕЋА
3 . МОМЧИЛО ПЕТРОВИЋ БЕОГРАД 80 81 80 82 80,75 ТРЕЋА

Жири:
1. РИТА КИНКА (Нови Сад)
2. ЂОРЂЕ МИЛОЈКОВИЋ (Женева)
3. ВЛАДИМИР ЦВИЈИЋ (Београд)
4. АРСЕН ЧАРКИЋ (Бања Лука)
Секретар жирија: Нина Деретић