р. бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА МЈЕСТО у другу етапу
1 . СЕНИЈА АЛАГИЋ БАЊА ЛУКА не пролази
2 . ЕНА ОВЧИНА ЗАГРЕБ пролази
3 . МОМЧИЛО ПЕТРОВИЋ БЕОГРАД пролази
4 . КАТАРИНА РУВИДИЋ БЕОГРАД пролази

Жири:
1. РИТА КИНКА (Нови Сад)
2. ЂОРЂЕ МИЛОЈКОВИЋ (Женева)
3. ВЛАДИМИР ЦВИЈИЋ (Београд)
4. АРСЕН ЧАРКИЋ (Бања Лука)
Секретар жирија: Нина Деретић