ДИСЦИПЛИНА: КЛАВИР СОЛО
КАТЕГОРИЈА: ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА
р. бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА МЈЕСТО БОДОВИ 1. БОДОВИ 2. БОДОВИ 3. БОДОВИ 4. УКУПНО БОДОВА НАГРАДА
1 . ЂОРЂЕ КУЗМАНОВИЋ Бања Лука 98 96 99 99 98,00 ПРВА
2 . МОМИР ДАМЈАНОВИЋ Београд 97 97 98 96 97,00 ПРВА
3 . МЕЛИКА БУЗА Зеница 97 96 96 98 96,75 ПРВА
4 . МАРИЈА СТАНКОВИЋ Ниш 96 95 97 95 95,75 ПРВА
5 . СЕРГЕЈ ПРОШИЋ Београд 95 93 97 97 95,50 ПРВА
6 . ИМАН ЈАХИЋ Тузла 96 95 92 95 94,50 ДРУГА
7 . ЈОВАН ПЕРУНИЧИЋ Београд 94 92 94 90 92,50 ДРУГА
8 . ЂУРЂА БОЈОВИЋ Београд 93 91 90 92 91,50 ДРУГА
9 . СТЕФАН ЛОПАНДИЋ Бања Лука 92 85 93 90 90,00 ДРУГА
10 . САРА КЕСИЋ Бања Лука 87 92 91 87 89,25 ДРУГА
11 . НИКОЛА ФЕХИР Ниш 89 83 91 85 87,00 ДРУГА
12 . ИСИДОРА ГОТОВЧЕВИЋ Београд 87 84 86 84 85,25 ДРУГА
13 . РОНАЛД СТРАБИЋ Загреб 83 84 85 84 84,00 ТРЕЋА
14 . ТЕОДОРА ТОДОРОВИЋ Земун 84 83 83 84 83,50 ТРЕЋА
15 . АЛЕКСАНДРИНА ПОПОВА Пловдив 81 84 81 85 82,75 ТРЕЋА
16 . АРИАНА ГЈОЦАЈ Бихаћ 82 82 81 80 81,25 ТРЕЋА
17 . ЈОВАНА ЈОВЕТИЋ Бања Лука 76 80 77 75 77,00 ТРЕЋА
18 . ТАТЈАНА МИРНИЋ Бања Лука 77 76 80 75 77,00 ТРЕЋА
19 . ВАЊА ДРЉАЧА Приједор 74 74 73 75 74,00 ПОХВАЛА
20 . СЕЛЏАНА ХАЏИХРУСТИЋ Тузла 74 75 72 73 73,50 ПОХВАЛА
21 . МИЛИЦА АЉЕТИЋ Бања Лука 76 67 74 75 73,00 ПОХВАЛА
22 . МИЛИЦА ТАДИЋ Бања Лука 73 67 65 75 70,00 ПОХВАЛА
23 . ИЛМА ШУТ Зеница 72 74 65 69 70,00 ПОХВАЛА
24 . ЈОВАНА ЋИРИЋ Ниш 65 65 74 67 67,75 ПОХВАЛА
25 . ДАВИД КЛОПИЋ Брчко 66 66 66 66 66,00 ПОХВАЛА
26 . МИЛИЦА ИВАНОВИЋ Источна Илиџа  –  –  –  – 0,00 ОДУСТАЛА
Жири:
1. проф. Рита Кинка (Нови Сад, Србија)
2.проф. Ђорђе Станети (Загреб, Хрватска)
3. проф. Александар Сердар (Београд, Србија)
4. проф. Арсен Чаркић (Бања Лука, Република Српска)
Секретар жирија: Ивана Рашета