р. бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА МЈЕСТО БОДОВИ 1. БОДОВИ 2. БОДОВИ 3. БОДОВИ 4. УКУПНО БОДОВА НАГРАДА
1 . ЛЕО БОРИСАВЉЕВИЋ БЕОГРАД 82 75 83 81 80,25 ТРЕЋА
2 . ЗОРИЦА НОВАКОВИЋ БАЊА ЛУКА 69 68 70 69 69,00 ПОХВАЛА
3 . МИРОН КОЊЕВИЋ САРАЈЕВО 66 67 66 66 66,25 ПОХВАЛА
4 . ИРМА БОЈЧИЋ САРАЈЕВО 60 58 60 60 59,50 БЕЗ НАГРАДЕ

Жири:
1. РИТА КИНКА (Нови Сад)
2. ЂОРЂЕ МИЛОЈКОВИЋ (Женева)
3. ВЛАДИМИР ЦВИЈИЋ (Београд)
4. АРСЕН ЧАРКИЋ (Бања Лука)
Секретар жирија: Аријана Аврамовић Рађеновић