DISCIPLINA: ORKESTAR
KATEGORIJA:  PRVA KATEGORIJA
r.b. IME I PREZIME TAKMIČARA MJESTO BODOVI 1. BODOVI 2. BODOVI 3. UKUPNO BODOVA NAGRADA
1 . ORKESTAR HARMONIKA BANJA LUKA 96 96 97 96,33 PRVA
2 . ORKESTAR GITARA BANJA LUKA 91 93 94 92,67 DRUGA
3 . GUDAČKI ORKESTAR BANJA LUKA 90 93 92 91,67 DRUGA
Žiri:
1. vanredni profesor mr Vanesa Kremenović – AU Banja Luka
2. mr Vanja Vještica – Banja Luka
3. mr Radiša Račić – Banja Luka
Sekretar žirija: Jovanka Vulin