ДИСЦИПЛИНА: ТАМБУРА Е ПРИМ
КАТЕГОРИЈА: ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА
р.б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА МЈЕСТО БОДОВИ 1. БОДОВИ 2. БОДОВИ 3. УКУПНО БОДОВА НАГРАДА
1 . МИЛА ТОПИЋ БАЊА ЛУКА 94 96 95 95 ПРВА
Жири: Секретар жирија:
1. Дејан Ђорђевић, предсједник Смиљана Јанчић
2. Љиљана Милић
3. Бобан Аџић