ЈУ Музичка школа „Владо Милошевић” Бања Лука
ШЕСТО МЕЂУНАРОДНО ПИЈАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
“БАЊАЛУЧКИ БИЈЕНАЛЕ 2018


Бања Лука, 18 – 21. мај 2018.године

 

Шесто међународно пијанистичко такмичење “Бањалучки бијенале 2018“ одржаће се у Концертној дворани Културног центра Бански двор у Бањалуци у периоду од 18. до 21. маја 2018. године (Дужина такмичења ће зависити од броја пријављених кандидата). Такмичење ће се одвијати у дисциплинама клавир соло и клавирски дуо (за 4 руке и 2 клавира).

 

Пријаве за такмичење достављају се најкасније до 27. 4. 2018.године.
(Евентуалне измјене у програму могуће су закључно са 4. 5. 2018.)

ПРАВИЛНИК  ТАКМИЧЕЊА

Члан 1.
Такмичење организује ЈУ Музичка школа “Владо Милошевић” Бања Лука.

Члан 2.
Такмичење се организује бијенално парним годинама.

Члан 3.
Такмичење је међународног карактера

Члан 4.
Учеснике такмичења оцјењује међународни стручни жири састављен од еминентних клавирских репродуктивних умјетника и педагога .

Члан 5.
Пријаву за такмичење и уплату котизације такмичари су дужни да изврше до датума који одреди организатор.

Члан 6.
Такмичари у дисциплини клавир соло програм изводе напамет, а у дисциплини клавирски дуо програм се у свим категоријама може изводити из нота.

Члан 7.
Такмичара, који прекорачи дозвољено вријеме, жири може прекинути,а оцјењује га на основу изведеног програма до момента прекида.

Члан 8.
Бодовање: Број освојених бодова је средња оцјена свих чланова жирија

-I награда   95-100
-II награда   85-94
-III награда   75-84
-Похвала   65-74

Члан 9.
Број награда није ограничен.

Члан 10.

Одлука жирија је коначна  и  неопозива.

Члан 11.

Сви такмичари у свакој категорији добијају диплому, а кандидати који добију мање од 75 бодова добијају похвалу.

САВЈЕТ  ТАКМИЧЕЊА

 1. Дамир Јованић, проф.
 2. Маја Грумић, проф.
 3. Јасна Ђуровић, проф.
 4. Дијана Зрнић, проф.
 5. Бранка Кузмановић, проф.
 6. мр Арсен Чаркић
 7. мр Сњежана Поповић Вулета
 8. мр Динко Благојевић

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

 1. Дамир Јованић, проф.
 2. Маја Грумић, проф.
 3. Сандра Митева Ђорђевић, проф.
 4. Ивана Рашета, проф.
 5. Горица Мирјанић, проф.

ЧЛАНОВИ АКТИВА КЛАВИРСКОГ ОДСЈЕКА ШКОЛЕ

ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА: Дамир Јованић, проф.

УМЈЕТНИЧКИ ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА: Маја Грумић, проф.

 

СТРУЧНИ ЖИРИ

Клавир соло (преткатегорија, I, II, III)
Клавирски дуо (преткатегорија, I, II)

 1. Драгомир Братић, Београд
 2. Ненад Качар, Загреб
 3. Маја Азабагић, Словенија
 4. Динко Благојевић, Бања Лука

Клавир соло (IV, V, VI, VII)
Kлавирски дуо (III, IV, V)

 1. Александар Сердар, Београд
 2. Наташа Вељковић, Беч
 3. Срђан Чалдаровић, Загреб
 4. Хинко Хаас, Љубљана
 5. Дејан Јанковић, Бања Лука

 

Пријаве за такмичење достављају се најкасније до 27. 4. 2018. године у писаној или електронској форми на адресе:


E-mail : [email protected]
или
ЈУ Музичка школа „Владо Милошевић“
(ШЕСТО МЕЂУНАРОДНО ПИЈАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ „БАЊАЛУЧКИ  БИЈЕНАЛЕ 2018“)
78 000 Бања Лука
Јована Дучића 23
Република Српска
Босна и Херцеговина

 

Уз пријаву кандидати су обавезни доставити родни лист, фотокопију пасоша за иностране учеснике и потврду о уплаћеној котизацији.
На уплатници треба навести:

 • Назив школе – музичке академије
  ( или име и презиме такмичара и мјесто )
 • Сврха дознаке: Котизација за Бањалучки бијенале
 • Прималац: Рачун посебних намјена
 • Рачун примаоца: 5510010001603924
 • Врста прихода: 722511
 • Општина : 002
 • Буџетска организација: 0840001

КОТИЗАЦИЈА ЗА ДИСЦИПЛИНУ КЛАВИР СОЛО ИЗНОСИ:
30 евра – Преткатегорија, прва и друга категорија
40 евра – Трећа, четврта и пета категорија
50 евра – Шеста и седма категорија

 

КОТИЗАЦИЈЕ ЗА КЛАВИРСКИ ДУО ИЗНОСИ:
50 евра (25 евра по кандидату) – преткатегорија и прва категорија
60 евра (30 евра по кандидату)- друга, трећа, четврта и пета категорија

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

ДИСЦИПЛИНА: КЛАВИР СОЛО
ПРЕТКАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2009. године и млађи
Програм по слободном избору у трајању до 5 минута

 

ПРВА КАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2007. године и млађи
Програм:
Један став сонатине или сонате (сонатни облик) или варијације
Композиције по слободном избору
Трајање: 5 – 8 минута

 

ДРУГА КАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2005. године и млађи
Програм:
Један став сонатине или сонате (сонатни облик) или варијације
Композиције по слободном избору
Трајање: 8-12 минута

 

ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2003. године и млађи
Програм:
Један став сонате (сонатни облик) или варијације
Композиције по слободном избору
Трајање:12-15 минута

 

ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2001. године и млађи
Програм:
Један став сонате (сонатни облик) или варијације
Композиције по слободном избору
Трајање:15-20 минута

 

ПЕТА КАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 1999. године и млађи
Програм:
Један став сонате(сонатни облик) или варијације
Композиције по слободном избору
Трајање: 20-25 минута

 

ШЕСТА КАТЕГОРИЈА
студенти прве и друге године академије
Програм:
Један став сонате (сонатни облик)
Композиције по слободном избору
Трајање: 25-30 минута

 

СЕДМА КАТЕГОРИЈА
студенти треће, четврте и пете године академије
Програм:
Прва етапа – један став сонате (сонатни облик)
Композиције по слободном избору
Трајање:15-25 минута
Друга етапа – програм по слободном избору
Трајање:25-30 минута

ДИСЦИПЛИНА: КЛАВИРСКИ ДУО (ЗА 4 РУКЕ ИЛИ 2 КЛАВИРА)


ПРЕТКАТЕГОРИЈА кандидати рођени 2009. године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање: до 5 минута

ПРВА КАТЕГОРИЈА кандидати рођени 2006. године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање: 5-8 минута

ДРУГА КАТЕГОРИЈА кандидати рођени 2003.године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање: 6-10 минута

ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА кандидати рођени 2000. године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање: 10-15 минута

ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА кандидати рођени 1997. године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање: 15-20 минута

ПЕТА КАТЕГОРИЈА кандидати рођени 1994. године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање:20-25 минута