JU Muzička škola „Vlado Milošević” Banja Luka
ŠESTO MEĐUNARODNO PIJANISTIČKO TAKMIČENJE
“BANJALUČKI BIJENALE 2018


Banja Luka, 18 – 21. maj 2018.godine

 

Šesto međunarodno pijanističko takmičenje “Banjalučki bijenale 2018“ održaće se u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor u Banjaluci u periodu od 18. do 21. maja 2018. godine (Dužina takmičenja će zavisiti od broja prijavljenih kandidata). Takmičenje će se odvijati u disciplinama klavir solo i klavirski duo (za 4 ruke i 2 klavira).

PRAVILNIK TAKMIČENJA

Član 1.
Takmičenje organizuje JU Muzička škola “Vlado Milošević” Banja Luka.

Član 2.
Takmičenje se organizuje bijenalno parnim godinama.

Član 3.
Takmičenje je međunarodnog karaktera.

Član 4.
Učesnike takmičenja ocjenjuje stručni žiri sastavljen od eminentnih klavirskih reproduktivnih umjetnika i muzičkih pedagoga.

Član 5.
Prijavu za takmičenje i uplatu kotizacije  takmičari su dužni da izvrše do datuma koji naznači organizator.

Član 6.
U slučaju otkazivanja učešća na takmičenju iznos takmičarske kotizacije se ne vraća kandidatu.

Član 7.
Takmičari sami plaćaju svoje putne i boravišne troškove.

Član 8.
Organizator će obezbjediti novčane nagrade pobjednicima sljedećih kategorija:

 • KLAVIR SOLO: IV, V, VI, VII kategorija
 • KLAVIRSKI DUO: IV, V, VI kategorija
 • NAGRADA „Nevena Popović“ ZA NAJPERSPEKTIVNIJEG MLADOG PIJANISTU

Član 9.
Ako se dogodi da u bilo kojoj takmičarskoj kategoriji ne nastupi više od 10 takmičara, organizator neće isplatiti novčanu nagradu.

Član 10.
Takmičari u disciplini klavir solo program izvode napamet, a u disciplini klavirski duo program se u svim kategorijama može izvoditi iz nota.

Član 11.
Takmičara koji prekorači dozvoljeno vrijeme, žiri može prekinuti, a ocjenjuje ga na osnovu izvedenog programa do momenta prekida.

Član 12.
Bodovanje: Broj osvojenih bodova je srednja ocjena svih članova žirija
l  nagrada   95-100
II nagrada   85-94
III nagrada  75-84
Pohvala  65-74

Član 13.
Broj nagrada nije ograničen.

Član 14.
Odluka žirija je konačna  i  neopoziva.

Član 15.
Svi takmičari u svakoj kategoriji dobijaju diplomu, a kandidati koji dobiju manje od 75 bodova dobijaju pohvalu za učešće.

SAVJET  TAKMIČENJA

 1. Damir Jovanić, prof.
 2. Maja Grumić, prof.
 3. Jasna Đurović, prof.
 4. Dijana Zrnić, prof.
 5. dr Dejan Janković
 6. mr Arsen Čarkić
 7. mr Snježana Popović Vuleta
 8. mr Dinko Blagojević

ORGANIZACIONI ODBOR

 1. Damir Jovanić, prof.
 2. Maja Grumić, prof.
 3. Sandra Miteva Đorđević, prof.
 4. Ivana Rašeta, prof.
 5. Gorica Mirjanić, prof.

ČLANOVI AKTIVA KLAVIRSKOG ODSJEKA ŠKOLE

DIREKTOR TAKMIČENJA: Damir Jovanić, prof.

UMJETNIČKI DIREKTOR TAKMIČENJA: Maja Grumić, prof.

STRUČNI ŽIRI

Klavir solo (pretkategorija, I, II, III)
Klavirski duo (pretkategorija, I, II)

 1. Dragomir Bratić, Beograd
 2. Nenad Kačar, Zagreb
 3. Maja Azabagić, Slovenija
 4. Dinko Blagojević, Banja Luka

Klavir solo (IV, V, VI, VII)
Klavirski duo (III, IV, V)

 1. Aleksandar Serdar, Beograd
 2. Nataša Veljković, Beč
 3. Srđan Čaldarović, Zagreb
 4. Hinko Haas, Ljubljana
 5. Dejan Janković, Banja Luka

Prijave za takmičenje dostavljaju se najkasnije do 27. 4. 2018. godine u pisanoj ili elektronskoj formi na adrese:
E-mail : banjaluckibijenale@gmail.com
ili
JU Muzička škola „Vlado Milošević“
(ŠESTO MEĐUNARODNO PIJANISTIČKO TAKMIČENJE „BANJALUČKI  BIJENALE 2018“)
78 000 Banja Luka
Jovana Dučića 23
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Uz prijavu kandidati su obavezni dostaviti rodni list, fotokopiju pasoša za inostrane učesnike i potvrdu o uplaćenoj kotizaciji.
Na uplatnici treba navesti:

 • Naziv škole – muzičke akademije
  ( ili ime i prezime takmičara i mjesto )
 • Svrha doznake: Kotizacija za Banjalučki bijenale
 • Primalac: Račun posebnih namjena
 • Račun primaoca: 5510010001603924
 • Vrsta prihoda: 722511
 • Opština : 002
 • Budžetska organizacija: 0840001

KOTIZACIJA ZA DISCIPLINU KLAVIR SOLO IZNOSI:
30 evra – Pretkategorija, prva i druga kategorija
40 evra – Treća, četvrta i peta kategorija
50 evra – Šesta i sedma kategorija

KOTIZACIJE ZA KLAVIRSKI DUO IZNOSI:
50 evra (25 evra po kandidatu) – pretkategorija i prva kategorija
60 evra (30 evra po kandidatu)- druga, treća, četvrta i peta kategorija

PROPOZICIJE TAKMIČENJA

DISCIPLINA: KLAVIR SOLO
PRETKATEGORIJA
kandidati rođeni 2009. godine i mlađi
Program po slobodnom izboru u trajanju do 5 minuta

PRVA KATEGORIJA
kandidati rođeni 2007. godine i mlađi
Program:
Jedan stav sonatine ili sonate (sonatni oblik) ili varijacije
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje: 5 – 8 minuta

DRUGA KATEGORIJA
kandidati rođeni 2005. godine i mlađi
Program:
Jedan stav sonatine ili sonate (sonatni oblik) ili varijacije
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje: 8-12 minuta

TREĆA KATEGORIJA
kandidati rođeni 2003. godine i mlađi
Program:
Jedan stav sonate (sonatni oblik) ili varijacije
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje:12-15 minuta

ČETVRTA KATEGORIJA
kandidati rođeni 2001. godine i mlađi
Program:
Jedan stav sonate (sonatni oblik) ili varijacije
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje:15-20 minuta

PETA KATEGORIJA
kandidati rođeni 1999. godine i mlađi
Program:
Jedan stav sonate(sonatni oblik) ili varijacije
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje: 20-25 minuta

ŠESTA KATEGORIJA
studenti prve i druge godine akademije
Program:
Jedan stav sonate (sonatni oblik)
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje: 25-30 minuta

SEDMA KATEGORIJA
studenti treće, četvrte i pete godine akademije
Program:
Prva etapa – jedan stav sonate (sonatni oblik)
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje:15-25 minuta
Druga etapa – program po slobodnom izboru
Trajanje:25-30 minuta

DISCIPLINA: KLAVIRSKI DUO (ZA 4 RUKE ILI 2 KLAVIRA)
PRETKATEGORIJA kandidati rođeni 2009. godine i mlađi
Program:
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje: do 5 minuta

PRVA KATEGORIJA kandidati rođeni 2006. godine i mlađi
Program:
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje: 5-8 minuta

DRUGA KATEGORIJA kandidati rođeni 2003.godine i mlađi
Program:
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje: 6-10 minuta

TREĆA KATEGORIJA kandidati rođeni 2000. godine i mlađi
Program:
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje: 10-15 minuta

ČETVRTA KATEGORIJA kandidati rođeni 1997. godine i mlađi
Program:
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje: 15-20 minuta

PETA KATEGORIJA kandidati rođeni 1994. godine i mlađi
Program:
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje:20-25 minuta