Muzička škola „Vlado Milošević” kao dugogodišnji učesnik i nosilac brojnih nagrada i priznanja sa republičkog i saveznih takmičenja prije rata, ali i kao muzička škola sa najdužom tradicijom  na ovim prostorima, na inicijativu direktora mr Nemanje Savića pokreće 1994. godine takmičenje muzičkih škola Republike Srpske.

Od do sada održanih 14 takmičenja, Muzička škola „Vlado Milošević” je 10 puta kao domaćin dočekivala takmičare i profesore iz različitih krajeva RS čiji se broj iz godine u godinu povećavao. Svoju dominaciju Muzička škola  „Vlado Milošević” potvrđuje  kako najvećim brojem učesnika na pomenutom takmičenju, tako i brojem osvojenih specijalnih i prvih nagrada.

U organizaciji Muzičke škole „ Vlado Milošević „ Banja Luka, kao i Grada Banja Luka od školske 2007/ 2008. godine pokreće se još jedno takmičenje međunarodnog karaktera i to pijanističko takmičenje. Ono će da obuhvati  pijaniste svih uzrasta od onih najmlađih (učenike osnovnih muzičkih škola) pa sve do studenata ovog odsjeka. Takmičenje je predviđeno da se održava u mjesecu maju.

Pored organizovanja i učešća na republičkom takmičenju kao i takmičenjima regionalnog tipa, učenici Muzičke škole „Vlado Milošević” godinama uspješno učestvuju i na takmičenjima međunarodnog karaktera, gdje ostvaruju zavidne rezultate. Uspjesi takvog vida najbolja su potvrda da učenici Muzičke škole „Vlado Milošević” visokim nivoom muziciranja prate svoje vršnjake iz najprestižnijih škola ovog tipa sa područja Republike Srbije i šire.

U godišnji kalendar takmičenja uvrštena su:

Takmičenje harmonikaša Smederevo, Festival gudača Sremska Mitrovica, Takmičelje gudača Niš, Međunarodno takmičenje violinista „Petar Toškov” Beograd, Takmičenje drvenih gudača Požarevac, Susret mladih solfeđista Požarevac, Međunarodni festival mladih pijanista Šabac, Otvoreno takmičenje Muzičke škole „Davorin Jenko”, Međunarodno takmičenje solo pjevača „Lazar Jovanović” Beograd

            Muzička škola „ Vlado Milošević „ Banja Luka je 2004. godine proslavila veliki jubilej 70 godina od osnivanja.Pored brojnih koncerata, škola je te godine izdala i svoju monografiju pod nazivom „Godine s pjesmom „  kao i kompakt disk sa odabranim kompozicijama u izvođenju naših učenika. Pomenuta monografija čiji je autor Radmila Kulundžija sadrži sve bitnije momente vezane za istoriju Muzičke škole „ Vlado Milošević „ Banja Luka, kao i   brojna svjedočanstva u vidu dokumenata i fotografija od najstarijih do današnjih dana.