Direktor škole

prof. Damir Jovanić

Sekretar škole

Jela Vučković

Pedagog

Stana Vujković

Računovodstvo

Ljubica Mandić, šef računovodstva
Vilka Kos, računovođa

Bibliotekar

Sandra Miteva Đorđević

30-damir jovanićDamir Jovanić  je rođen 22. 08. 1980. godine u Banjaluci. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje stekao je u Muzičkoj školi ,,Vlado Milošević” u Banjaluci, u klasi prof. Nade Vještice i Aleksandra Kovačevića. Diplomirao je 2004. godine na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, odsjek harmonika, u klasi prof. Danijele Gazdić.
U toku školovanja aktivno nastupa, kao solista i član kamernih sastava, na mnogobrojnim koncertima i takmičenjima u zemlji i inostranstvu.
Pedagoškim radom počinje da se bavi 2003. godine, kada se zapošljava na mjestu profesora harmonike i dirigenta orkestra harmonika srednje muzičke škole „Vlado Milošević“ u Banjaluci, gdje postiže izuzetne rezultate u radu sa učenicima.
Učenici iz klase prof. Damira Jovanića do sada su osvojili preko 60 nagrada i priznanja, od kojih izdvaja:

  • 3 specijalne i 15 prvih nagrada na Republičkom Takmičenju RS
  • 19 prvih nagrada na takmičenjima u Srbiji
  • mjesto na Svjetskom trofeju harmonike u Albufeiri (Portugal), 2009. god.
  • mjesto na takmičenju „Kastelfidardo“ u Italiji, 2009. god.
  • mjesto na takmičenju u Klingentalu (Njemačka), 2010. god.
  • mjesto na takmičenju „Svetski kup harmonike“ u Šangaju – Kina, 2011. god.

Kao dirigent orkestra harmonika srednje muzičke škole „Vlado Milošević“ ostvaruje zapažene nastupe na koncertima u Banjaluci i osvaja dvije specijalne i dvije prve nagrade na Republičkom takmičenju RS, a 2015. godine na međunarodnom festivalu harmonike u Ugljeviku osvaja prvu nagradu (pobjednik kategorije).
Do sada je kao član žirija više puta bio angažovan na Republičkom tkmičenju RS, Festivalu harmonike u Loznici, Takmičenju harmonika „Akoredeon art“ u Istočnom Sarajevu, „Meh fest“ u Beogradu, „Dani harmonike“ u Ugljeviku.
Ministarstvo prosvjete i kulture i Pedagoški zavod RS, angažuje ga u izradi novog nastavnog plana i programa za osnovne i srednje muzičke škole – nastavni predmet harmonika, čitanje s’lista i kamerna muzika.
Damir Jovanić je tvorac ideje i inicijator osnivanja Banjalučke filharmonije. Od januara 2010. godine do novembra 2011. godine obavljao je funkciju direktora Banjalučke filharmonije koja je u tom periodu održala 8 koncerata u Italiji i Švedskoj i 17 koncerata u Republici Srpskoj.