Dešavanja i najave

  • Ispitni zahtjevi za vanredno polaganje predmeta SOLFEĐO

Ispitni zahtjevi za vanredno polaganje predmeta SOLFEĐO

  • ponedeljak, 10 decembar, 2018

PRVI RAZRED

Lakši ritmičko melodijski diktat u Ce duru (2/4 mjera, 8 taktova).

Melodika: melodijski primjeri u Ce duru, Ef duru i Ge duru ( u obimu od h  do d2).

Ritam: ritmičko čitanje  u violinskom i bas ključu uz taktiranje (vrste takta: 2/4, 3/4 i 4/4 ; ritmičke figure:  podjela  jedinice na dva sa pauzama, sinkopa, punktirana figura, obrnuto punktirana figura).

Teorija muzike: osnovni pojmovi o muzici, linijski sistem, mjera, ključevi, pauze, […]

  • Područno odjeljenje muzičke škole u Laktašima

Područno odjeljenje muzičke škole u Laktašima

  • sreda, 19 septembar, 2018

Poštovani roditelji, dragi đaci, s radošću vas obavještavamo da će područno odjeljenje naše škole u Laktašima početi sa radom. Uz zalaganje našeg ministra, gospodina Maleševića i uz pomoć Opštine Laktaši i Centra za kulturu Laktaši, nastava u područnom odjeljenju počinje 24. septembra 2018. godine.

U srijedu i četvrtak, 19. i 20. septembra 2018. organizujemo prijemni ispit za zainteresovane đake, u prostorijama Centra za kulturu Laktaši, od 10 do 14 časova. […]