DISCIPLINA: KLAVIR DUO
KATEGORIJA: II KATEGORIJA
R. BR.IME I PREZIME TAKMIČARAGRADBRATIĆKAČARAZABAGIĆBLAGOJEVIĆUKUPNO BODOVANAGRADA
1 .NIKOLA ĐOROJEVIĆ,
FILIP DUKIĆ
Prijedor100100100100100,00SPECIJALNA
2 .DUŠAN SANDIĆ,
MARKO TOŠIĆ
Banja Luka9898979897,75I
3 .OSMAN HADŽIĆ,
RIJAD KUČUK
Sarajevo9694949795,25I
4 .TARA ŠILJAK,
ERNA SULTANOVIĆ
Bugojno9595959595,00I
5 .HARUN ČOVČIĆ,
IMAN HADŽIĆ
Sarajevo9594949594,50II
6 .BLANKA ZRNIĆ,                                            MILAN PAJKANOVIĆBanja Luka8584828283,25III
7 .AZEMINA MAGRDŽIJA,                                            AID AJKUNIĆBugojno7977777978,00III
8 .ASJA AVDIĆ,
MIA HODŽIĆ
TuzlaODUSTALI
9 .ANJA MUJAGIĆ,
AJLA MUMINOVIĆ
TuzlaODUSTALI
Žiri:
1. Dragomir Bratić (Srbija)
2. Nenad Kačar (Hrvatska)
3. Maja Azabagić (Slovenija)
4. Dinko Blagojević (Bosna i Hercegovina)
Sekretar žirija: Andrea Botić