DISCIPLINA: KLAVIR DUO
KATEGORIJA: II KATEGORIJA
R. BR. IME I PREZIME TAKMIČARA GRAD BRATIĆ KAČAR AZABAGIĆ BLAGOJEVIĆ UKUPNO BODOVA NAGRADA
1 . NIKOLA ĐOROJEVIĆ,
FILIP DUKIĆ
Prijedor 100 100 100 100 100,00 SPECIJALNA
2 . DUŠAN SANDIĆ,
MARKO TOŠIĆ
Banja Luka 98 98 97 98 97,75 I
3 . OSMAN HADŽIĆ,
RIJAD KUČUK
Sarajevo 96 94 94 97 95,25 I
4 . TARA ŠILJAK,
ERNA SULTANOVIĆ
Bugojno 95 95 95 95 95,00 I
5 . HARUN ČOVČIĆ,
IMAN HADŽIĆ
Sarajevo 95 94 94 95 94,50 II
6 . BLANKA ZRNIĆ,                                            MILAN PAJKANOVIĆ Banja Luka 85 84 82 82 83,25 III
7 . AZEMINA MAGRDŽIJA,                                            AID AJKUNIĆ Bugojno 79 77 77 79 78,00 III
8 . ASJA AVDIĆ,
MIA HODŽIĆ
Tuzla ODUSTALI
9 . ANJA MUJAGIĆ,
AJLA MUMINOVIĆ
Tuzla ODUSTALI
Žiri:
1. Dragomir Bratić (Srbija)
2. Nenad Kačar (Hrvatska)
3. Maja Azabagić (Slovenija)
4. Dinko Blagojević (Bosna i Hercegovina)
Sekretar žirija: Andrea Botić