DISCIPLINA: KLAVIR DUO
KATEGORIJA: I KATEGORIJA
R. BR.IME I PREZIME TAKMIČARAGRADBRATIĆKAČARAZABAGIĆBLAGOJEVIĆUKUPNO BODOVANAGRADA
1 .NIKOLA i ANDREJ BLAGOVČANINSarajevo9998989998,50I
2 .ENA ČEKIĆ, ANDREA BOŽINOVIĆSarajevo9796979696,50I
3 .SARA GRIZIĆ,                        EMA TOPALBEGOVIĆNovi Travnik9897909795,50I
4 .NAIDA LJEVAKOVIĆ,              ROMAN MEHIĆSarajevo9595959595,00I
5 .AJLA HRBINIĆ,                                 IDA KAHRIMANOVIĆSarajevo9493869090,75II
6 .MIA DRAŽETIĆ, ENA DUJMOVIĆNovi Travnik, Nova Bila9192908890,25II
7 .SARA GRIZIĆ,
EMA TOPALBEGOVIĆ,
BENJAMIN MUJKIĆ
Novi Travnik9088908788,75II
8 .ANTONELA AUGUSTINOVIĆ, MIHAELA RADIĆNovi Travnik, Nova Bila8786858686,00II
9 .ANA KLJUNIĆ,
ANĐELA SAVIĆ
Prnjavor8785858585,50II
Žiri:
1. Dragomir Bratić (Srbija)
2. Nenad Kačar (Hrvatska)
3. Maja Azabagić (Slovenija)
4. Dinko Blagojević (Bosna i Hercegovina)
Sekretar žirija: Andrea Botić