DISCIPLINA: KLAVIR DUO
KATEGORIJA: I KATEGORIJA
R. BR. IME I PREZIME TAKMIČARA GRAD BRATIĆ KAČAR AZABAGIĆ BLAGOJEVIĆ UKUPNO BODOVA NAGRADA
1 . NIKOLA i ANDREJ BLAGOVČANIN Sarajevo 99 98 98 99 98,50 I
2 . ENA ČEKIĆ, ANDREA BOŽINOVIĆ Sarajevo 97 96 97 96 96,50 I
3 . SARA GRIZIĆ,                        EMA TOPALBEGOVIĆ Novi Travnik 98 97 90 97 95,50 I
4 . NAIDA LJEVAKOVIĆ,              ROMAN MEHIĆ Sarajevo 95 95 95 95 95,00 I
5 . AJLA HRBINIĆ,                                 IDA KAHRIMANOVIĆ Sarajevo 94 93 86 90 90,75 II
6 . MIA DRAŽETIĆ, ENA DUJMOVIĆ Novi Travnik, Nova Bila 91 92 90 88 90,25 II
7 . SARA GRIZIĆ,
EMA TOPALBEGOVIĆ,
BENJAMIN MUJKIĆ
Novi Travnik 90 88 90 87 88,75 II
8 . ANTONELA AUGUSTINOVIĆ, MIHAELA RADIĆ Novi Travnik, Nova Bila 87 86 85 86 86,00 II
9 . ANA KLJUNIĆ,
ANĐELA SAVIĆ
Prnjavor 87 85 85 85 85,50 II
Žiri:
1. Dragomir Bratić (Srbija)
2. Nenad Kačar (Hrvatska)
3. Maja Azabagić (Slovenija)
4. Dinko Blagojević (Bosna i Hercegovina)
Sekretar žirija: Andrea Botić