DISCIPLINA: KLAVIR SOLO
KATEGORIJA: VII KATEGORIJA , I ETAPA
R. BR. IME I PREZIME TAKMIČARA GRAD SERDAR VELJKOVIĆ ČALDAROVIĆ HAAS JANKOVIĆ
1 . SLAVIŠA ĐURIĆ Banja Luka DA DA DA DA DA PROLAZI U II ETAPU
2 . SARA KOVEŠ Ljubljana DA DA DA DA DA PROLAZI U II ETAPU
3. HAJRUDIN MUHIĆ Banja Luka DA DA DA DA DA PROLAZI U II ETAPU
4. DUŠAN SRETOVIĆ Beč DA DA DA DA DA PROLAZI U II ETAPU
Žiri:
1. Aleksandar Serdar (Srbija)
2. Nataša Veljković (Austrija)
3. Srđan Čaldarović (Hrvatska)
4. Hinko Haas (Slovenija)
5. Dejan Janković (Bosna i Hercegovina)
Sekretar žirija: Ivona Kesić