Прича о Музичкој школи у Бањалуци започиње већ крајем XIX вијека, за вријеме аустроугарске окупације, када настаје Српско пјевачко друштво „Јединство” (тада Српско црквено пјевачко друштво), које 1934. године и оснива прву званичну Музичку школу у Бањалуци.
На инцијативу тадашњег предсједника, а раније диригента „Јединства” Душана Умићевића на ванредној скуптини друштва 1. јуна 1934. године донесена је Одлука о отварању Музичке школе.
Школа је имала више одјељења: Почетнички течај, Нижу музичку школу и Средњу музичку школу која је тада имала само три прве наставне године. На програму су били предмети: солфеђо, елементарна теорија и хармонија. Било је предвиђено да се касније као предмети уведу виолончело и контрабас. Школу су могли похађати редовни и ванредни слушаоци, као и они који би школу периодично похађали тзв. „фреквентанти”.

Oбјаве