Priča o Muzičkoj školi u Banjaluci započinje već krajem XIX vijeka, za vrijeme austrougarske okupacije, kada nastaje Srpsko pjevačko društvo „Jedinstvo” (tada Srpsko crkveno pjevačko društvo), koje 1934. godine i osniva prvu zvaničnu Muzičku školu u Banjaluci.
Na incijativu tadašnjeg predsjednika, a ranije dirigenta „Jedinstva” Dušana Umićevića na vanrednoj skuptini društva 1. juna 1934. godine donesena je Odluka o otvaranju Muzičke škole.
Škola je imala više odjeljenja: Početnički tečaj, Nižu muzičku školu i Srednju muzičku školu koja je tada imala samo tri prve nastavne godine. Na programu su bili predmeti: solfeđo, elementarna teorija i harmonija. Bilo je predviđeno da se kasnije kao predmeti uvedu violončelo i kontrabas. Školu su mogli pohađati redovni i vanredni slušaoci, kao i oni koji bi školu periodično pohađali tzv. „frekventanti”.

Objave