JU Muzička škola „Vlado Milošević” Banja Luka

SEDMO MEĐUNARODNO PIJANISTIČKO TAKMIČENJE

“BANJALUČKI BIJENALE 2022“

Banja Luka, 19 – 22. maj 2022. godine

Sedmo Međunarodno pijanističko takmičenje “Banjalučki bijenale 2022“ održaće se u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor i Koncertnoj sali Muzičke škole „Vlado Milošević“ u Banjaluci u periodu od 19. do 22. maja 2022. godine. Takmičenje će se odvijati u disciplinama klavir solo i klavirski duo (za 4 ruke ili 2 klavira), te klavir za učenike i studente odsjeka muzički saradnik – teoretičar i odsjeka koji imaju klavir kao obavezan instrument.

Prijave za takmičenje dostavljaju se najkasnije do 29. 4. 2022. godine. Eventualne izmjene u programu moguće su zaključno sa 4. 5. 2022.