Дамир Јованић

је рођен 22. 08. 1980. године у Бањалуци. Основно и [...]