Каролина Михајловић

Каролина Михајловић рођена у Бањалуци. Основно образовање стекла у Бањалуци [...]