BR Opis i oznaka Vrsta postupka Podaci o dobavljaču Elementi ugovora Opis izmjene Ostatak vrijednosti Datum zaključenja ugovora
1 Nabavka polukoncertnog klavira GB1 GRAND PIANO PE
37000000-8 Muzički instrument
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
3143-7-1-32/15
„Derby trade“
d.o.o. Brčko
4600044980004
22.479,21 KM sa PDV-om,
Rok isporuke 30 dana
15.02.2016.

godine

2 Nabavaka i ugradnja stolarije
45000000-7
Građevinski radovi
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
3143-7-1-33/15
Tehnogradnja d.o.o. Foča
4401380560002
27.054,55 KM sa PDV-om,
Rok izvršenja posla 40 dana
15.02.2016.

godine

3 Restoranske i ugostiteljske usluge
55300000-3
Direktni sporazum
3143-8-2-3/16
MB Studenac s.p.
4504551060007
3.036,60 KM sa PDV-om
1 dan
29.01.2016.

godine

4 Prevoz putnika sa dva autobusa visoke turističke klase Direktni sporazum 3143-8-2-8/18 IN TRAVEL d.o.o. Banjaluka 1.600,00 KM sa PDV-om, 17.02.2018.
5 Školska dokumentacija (svjedočansta, diplome) Direktni sporazum 3143-8-1-20/18 Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno novo Sarajevo 1112,82 KM bez PDV-a 25.04.2018.
6 Smještaj gostuijućih profesora Povodom pijanističkog takmičenja Direktni sporazum 3143-8-2-23/18 Hotel Bosna a. d. Banjaluka 3658,97 KM bez PDV-a 24.5.2018.
7 Ljekarski pregled radnika Direktni sporazum 3143-8-2-26/18 JZU Zavod za medicinu rada i sporta RS 3640,00 KM bez PDV-a 04.07.2018.
8 Nabavka školske dokumentacije Direktni sporazum 3143-8-1-28/18  JP Zavod za udžbevike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo 3112,24 KM bez PDV-a 31.08.2018.
9 Sistem video nadzora Direktan sporazum 3143-8-2-4/19 Deskinžinjering Banjaluka 5080, KM bez PDV-a 23.01.2019.
10 Restoranske usluge Direktni sporazum 3143-8-2-6/19 Studenac Banjaluka 2575,21 KM bez PDV-a 27.01.2019.
11  0 0 0  0 0
12 0 0 0  0 0
13 0 0 0  0 0