ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

Poštovani roditelji, draga djeco, upis u osnovnu muzičku školu traje od 23. 5. do 27. 5. 2022. godine. Pravo upisa u PRVI razred imaju djeca koja od školske 2022/23. godine kreću u četvrti razred osnovne škole. Mlađa djeca, koja polaze u treći razred osnovne škole, se upisuju u pripremni razred muzičke škole.
Prijaviti djecu možete lično, u kancelariji pomoćnika direktora, ili on-lajn, na e-mail adresu ms01.pom.direktora@skolers.org.
Dokumentacija potrebna za upis:
*Prijavni obrazac koji ćete preuzeti u školi ili na sajtu škole
*Fotokopija rodnog lista.

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА О МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ?
1. Шта је основна музичка школа?
Школовање у музичкој школи траје шест година за већину инструмената.
Сваки ученик музичке школе у првој половини свог школовања похађа 2 предмета (инструмент и солфеђо) и има по 2 часа недељно из оба предмета. Часови солфеђа се одвијају у групи, а настава инструмента је индивидуална. Часови су најчешће распоређени у 2 дана током недеље (у супротној смени од наставе у основној школи). Од 4. разреда добијају предмет оркестар, хор или камерна музика (2 часа недељно). У распореду ова настава не мора бити везана за остале часове. У завршном разреду ученици похађају и наставу теорије музике. Похађање наставе је ОБАВЕЗНО. У току школске године ученици наступају на концертима, полажу смотре, а на крају школске године излазе на годишње испите. Оцене се уписују у ђачке књижице за музичку школу и за успешно завршене разреде добијају сведочанства.
У припремном разреду настава се изводи два пута седмично у вечерњим терминима.
Музичка школа не спада у обавезно образовање. Међутим, многа деца и родитељи то схватају исувише лежерно, те када упишу музичку школу, сматрају необавезно похађање наставе и испуњавање одређених захтева и изазова коју доноси наставни план и програм. Уписани ђаци морају редовно похађати наставу и испуњавати обавезе према наставном плану и програму. Пре уписа деци треба објаснити да музичка школа није хоби, већ озбиљна школа која захтева учење и вежбање.

2. Кад је право време за упис?
На ово питање не постоји неки универзални одговор. Оквирно, децу од 8, 9 или 10 година уписујемо у школу, како би наставу музичке школе испратила упоредо са основном школом коју похађају. На спремност детета за упис на неки од инструмената, утичу многи фактори: заинтересованост детета за музику, одређене физичке предиспозиције, степен развоја музичког слуха, развијена моторика, меморија, комуникативност, и слично.
С обзиром на усклађеност завршетка основног школовања са завршетком ниже/основне музичке школе, а због ограничених капацитета школе, деца која у септембру крећу у трећи и ниже разреде основне школе уписујемо у припремни разред, а деца која полазе у четврти разред основне школе уписујемо у први разред основне музичке школе.
Деца која су „закаснила“ са правовременим уписом у музичку школу могу да изађу на пријемни испит, али ће се њихов упис извршити тек ако се укаже могућност, то јесте ако школа не попуни капацитете.

3. Како да знам да је дете талентовано?
Поједина деца већ са 2-3 године испољавају изразит таленат за музику. То можемо да уочимо ако деца врло често плешу, скачу, играју и певуше и тапшу рукама када чују музику. Таква деца врло лако памте мелодије које чују и у стању су да их репродукују.

4. Који инструмент одабрати?
Избор инструмента се често намеће сам по себи, односно деца имају изричиту жељу да свирају неки инструмент, што је најбоља и најлакша опција за родитеље. Међутим, врло често деца не знају шта желе, и захтевају инструменте који су најпопуларнији, по инерцији.
Напомињемо да је сваке године највеће интересовање кандидата за клавир и гитару. Стога, молимо родитеље да се потруде да своју децу информишу и о другим инструменатима, њиховим карактеристикама и могућностима како би се на листи жеља нашли и остали инструменти којима школа располаже, а на којима је шанса за упис већа.
У нашој школи постоје одсеци за следеће инструменте: виолина, виола, виолончело, контрабас, гитара, тамбура, клавир, труба, хорна, тромбон, обоа, кларинет, саксофон, флаута, хармоника.

5. Шта је потребно за пријемни испит?
Пре свега, потребно је попунити пријаву за упис у основну музичку школу на којој ћете написати два избора инструмента (први избор је приоритет и по томе ће се рангирати дете). Потребно је донети фотокопију родног листа кандидата. Након тога, дете добија термин пријемног испита, који је увек крајем школске године, а тачне датуме одређује школа.
Наглашавамо да полагање пријемног испита не захтева претходну припрему, јер се тестирају искључиво природне способности кандидата. Потребно је да дете одабере песмицу коју ће отпевати пред трочланом комисијом. Према томе, комисија оцењује слух, интонацију, опсег тона, меморију, ритам и остале елементе музичке способности.