OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

Prijave za osnovnu školu ćete moći podneti onlajn na veb sajtu škole u periodu od 1. do 12. juna 2020. Pored elektronske prijave, potrebno je da na mejl pošaljete i skeniran ili fotografisan rodni list deteta.
Prijemni ispit će biti organizovan u periodu od 16. do 19. juna 2020. Tačan raspored polaganja prijemnog ispita biće blagovremeno objavljen na fejsbuk stranici i na veb sajtu škole.
Za pripremni razred se prijavljuju deca koja će u školskoj 2020/2021. upisati treći razred osnovne škole (izuzetno i mlađa deca), dok se u prvi razred mogu upisati deca koja će u školskoj 2020/2021. upisati četvrti razred (u nekim slučajevima i starija deca).

NAJČEŠĆA PITANJA O MUZIČKOJ ŠKOLI?
1. Šta je osnovna muzička škola?
Školovanje u muzičkoj školi traje šest godina za većinu instrumenata.
Svaki učenik muzičke škole u prvoj polovini svog školovanja pohađa 2 predmeta (instrument i solfeđo) i ima po 2 časa nedeljno iz oba predmeta. Časovi solfeđa se odvijaju u grupi, a nastava instrumenta je individualna. Časovi su najčešće raspoređeni u 2 dana tokom nedelje (u suprotnoj smeni od nastave u osnovnoj školi). Od 4. razreda dobijaju predmet orkestar, hor ili kamerna muzika (2 časa nedeljno). U rasporedu ova nastava ne mora biti vezana za ostale časove. U završnom razredu učenici pohađaju i nastavu teorije muzike. Pohađanje nastave je OBAVEZNO. U toku školske godine učenici nastupaju na koncertima, polažu smotre, a na kraju školske godine izlaze na godišnje ispite. Ocene se upisuju u đačke knjižice za muzičku školu i za uspešno završene razrede dobijaju svedočanstva.
U pripremnom razredu nastava se izvodi dva puta sedmično u večernjim terminima.
Muzička škola ne spada u obavezno obrazovanje. Međutim, mnoga deca i roditelji to shvataju isuviše ležerno, te kada upišu muzičku školu, smatraju neobavezno pohađanje nastave i ispunjavanje određenih zahteva i izazova koju donosi nastavni plan i program. Upisani đaci moraju redovno pohađati nastavu i ispunjavati obaveze prema nastavnom planu i programu. Pre upisa deci treba objasniti da muzička škola nije hobi, već ozbiljna škola koja zahteva učenje i vežbanje.

2. Kad je pravo vreme za upis?
Na ovo pitanje ne postoji neki univerzalni odgovor. Okvirno, decu od 8, 9 ili 10 godina upisujemo u školu, kako bi nastavu muzičke škole ispratila uporedo sa osnovnom školom koju pohađaju. Na spremnost deteta za upis na neki od instrumenata, utiču mnogi faktori: zainteresovanost deteta za muziku, određene fizičke predispozicije, stepen razvoja muzičkog sluha, razvijena motorika, memorija, komunikativnost, i slično.
S obzirom na usklađenost završetka osnovnog školovanja sa završetkom niže/osnovne muzičke škole, a zbog ograničenih kapaciteta škole, deca koja u septembru kreću u treći i niže razrede osnovne škole upisujemo u pripremni razred, a deca koja polaze u četvrti razred osnovne škole upisujemo u prvi razred osnovne muzičke škole.
Deca koja su „zakasnila“ sa pravovremenim upisom u muzičku školu mogu da izađu na prijemni ispit, ali će se njihov upis izvršiti tek ako se ukaže mogućnost, to jeste ako škola ne popuni kapacitete.

3. Kako da znam da je dete talentovano?
Pojedina deca već sa 2-3 godine ispoljavaju izrazit talenat za muziku. To možemo da uočimo ako deca vrlo često plešu, skaču, igraju i pevuše i tapšu rukama kada čuju muziku. Takva deca vrlo lako pamte melodije koje čuju i u stanju su da ih reprodukuju.

4. Koji instrument odabrati?
Izbor instrumenta se često nameće sam po sebi, odnosno deca imaju izričitu želju da sviraju neki instrument, što je najbolja i najlakša opcija za roditelje. Međutim, vrlo često deca ne znaju šta žele, i zahtevaju instrumente koji su najpopularniji, po inerciji.
Napominjemo da je svake godine najveće interesovanje kandidata za klavir i gitaru. Stoga, molimo roditelje da se potrude da svoju decu informišu i o drugim instrumenatima, njihovim karakteristikama i mogućnostima kako bi se na listi želja našli i ostali instrumenti kojima škola raspolaže, a na kojima je šansa za upis veća.
U našoj školi postoje odseci za sledeće instrumente: violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, tambura, klavir, truba, horna, trombon, oboa, klarinet, saksofon, flauta, harmonika.

5. Šta je potrebno za prijemni ispit?
Pre svega, potrebno je popuniti prijavu za upis u osnovnu muzičku školu na kojoj ćete napisati dva izbora instrumenta (prvi izbor je prioritet i po tome će se rangirati dete). Potrebno je doneti fotokopiju rodnog lista kandidata. Nakon toga, dete dobija termin prijemnog ispita, koji je uvek krajem školske godine, a tačne datume određuje škola.
Naglašavamo da polaganje prijemnog ispita ne zahteva prethodnu pripremu, jer se testiraju isključivo prirodne sposobnosti kandidata. Potrebno je da dete odabere pesmicu koju će otpevati pred tročlanom komisijom. Prema tome, komisija ocenjuje sluh, intonaciju, opseg tona, memoriju, ritam i ostale elemente muzičke sposobnosti.