ПРАВИЛНИК РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА

МУЗИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

Такмичење је јавна музичко-педагошка манифестација у којој учествују редовни и ванредни ученици основних и средњих музичких школа Републике Српске. На основу одлуке организационог одбора на такмичењу, као гости, могу наступити и ученици других музичких школа из БиХ.

Члан 2.

Такмичење се одвија по Правилнику и Пропозицијама такмичења. Правилником се регулишу елементи који се тичу организације такмичења, а Пропозицијама- програми такмичарских дисциплина и категорија такмичара.

Члан 3.

Такмичење најбољих ученика музичких школа Републике Српске организује се као трајна манифестација у оквиру система музичког школовања. Сврха такмичења је:

– Откривање изузетно надарених ученика и њихово праћење кроз концертну активност;

– Помоћ награђеним ученицима при њиховом даљем школовању и афирмацији;

– Размјена педагошких искустава у васпитању будућих извођача репродуктиваца;

– Афирмација педагога са изузетним резултатима.

Члан 4.

Такмичење се одржава сваке године, а по такмичарским дисциплинама биjенално:

ПРВИ ЦИКЛУС- садржи ове дисциплине: клавир, флаута, кларинет, саксофон, обоа, фагот, хорна, труба, тромбон, туба, соло-пјевање, камернa музика, оркестар, солфеђо, хармонија и музички облици.

ДРУГИ ЦИКЛУС – садржи ове дисциплине: виолина, виола, виолончело, контрабас, гитара, харфа, мала келтска харфа, тамбура, мандолина, хармоника, удараљке, клавирски дуо, камерна музика, хор, солфеђо, хармонија и музички облици.

Члан 5.

Умјетнички савјет такмичења чине директори музичких школа којима је оснивач Министарство просвјете и културе у Влади РС.

Умјетнички савјет усваја правилник и пропозиције такмичења, те доноси одлуке о мјесту одржавања.

Члан 6.

Организациони одбор чине представници школе-домаћина такмичења који организују и прате ток такмичења.

Члан 7.

Пријаве ученика подносе се до термина које одреди домаћин такмичења.

Образац пријаве садржи:

– име и презиме такмичара (назив ансамбла);

– име школе и разред;

– категорију за коју се ученик пријављује;

– програм и његово трајање.

Уз пријаву такмичар је дужан да поднесе:

извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и

 доказ о уплати котизације.

Уз пријаву за хорове и оркестре, школе су дужне доставити списак ученика са наведеном годином рођења и разредом у који су уписани.

Пријаву такмичара, уз провјеру потребне документације, печатом овјерава и доставља школа коју ученик представља.

Члан 8.

У солистичким дисциплинама ученици се такмиче у категоријама према годинама старости. Уколико категорија обухвата ученике основне и средње школе (за дисциплине клавир, виолина, виолончело, контрабас, хармоника, гитара, соло певање, тамбура, мандолина) категорија се дијели на двије поткатегорије:

-За ученике основне школе;

-За ученике средње школе.

У дисциплинама: флаута, обоа, кларинет, фагот, труба, тромбон, саксофон, хорна, и туба ученик средње школе не може се такмичити са ученицима основне школе, већ мора наступити у следећој, старијој категорији, без обзира на године рођења. У дисциплинама: камерни ансамбли, оркестар и хор учесници се такмиче у категоријама према ступњу школовања.

Члан 9.

Такмичење је јавно. У солистичким дисциплинама, у свим категоријама, програм се изводи напамет у цјелости, осим у категорији дувачких инструмената како је наведено у пропозицијама. На такмичењу се не могу користити звучна помагала ни у једној такмичарској дисциплини, осим код оригиналних композиција и бас хармонике у оркестру хармоника.

Члан 10.

Чланови жирија бирају се из редова истакнутих музичких педагога и репродуктивних умјетника, диригената и камерних музичара.

Члан 11.

Пропозиције такмичења су у складу са сличним такмичењима у окружењу.

Члан 12.

По завршетку такмичења, на крају завршног, свечаног концерта  уручују се награде побједницима категорије, док се остале дипломе уручују групно, представницима школа.

Члан 13.

Диплома такмичења садржи сљедеће податке:

-Име и презиме такмичара;

-Податке о дисциплини, категорији и награди;

-Назив школе, име професора у чијој је ученик класи;

-Потпис и печат директора РПЗ;

-Потпис и печат директора школе домаћина такмичења.