ПРАВИЛНИК РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА

МУЗИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

Такмичење је јавна музичко-педагошка манифестација у којој учествују редовни и ванредни ученици основних и средњих музичких школа Републике Српске. На основу одлуке организационог одбора на такмичењу, као гости, могу наступити и ученици других музичких школа из БиХ.

Члан 2.

Такмичење се одвија по Правилнику и Пропозицијама такмичења. Правилником се регулишу елементи који се тичу организације такмичења, а Пропозицијама- програми такмичарских дисциплина и категорија такмичара.

Члан 3.

Такмичење најбољих ученика музичких школа Републике Српске организује се као трајна манифестација у оквиру система музичког школовања. Сврха такмичења је:

– Откривање изузетно надарених ученика и њихово праћење кроз концертну активност;

– Помоћ награђеним ученицима при њиховом даљем школовању и афирмацији;

– Размјена педагошких искустава у васпитању будућих извођача репродуктиваца;

– Афирмација педагога са изузетним резултатима.

Члан 4.

Такмичење се одржава сваке године, у свим такмичарским дисциплинама.

 Дисциплине су: клавир, флаута, кларинет, саксофон, обоа, фагот, хорна, труба, тромбон, туба, соло-пјевање, камернa музика, оркестар, солфеђо, хармонија и музички облици, виолина, виола, виолончело, контрабас, гитара, харфа, мала келтска харфа, тамбура, мандолина, хармоника, удараљке, клавирски дуо, хор.

Члан 5.

Умјетнички савјет такмичења чине директори музичких школа којима је оснивач Министарство просвјете и културе у Влади РС.

Умјетнички савјет усваја правилник и пропозиције такмичења, те доноси одлуке о мјесту одржавања.

Члан 6.

Организациони одбор чине представници школе-домаћина такмичења који организују и прате ток такмичења.

Члан 7.

Пријаве ученика подносе се до термина које одреди домаћин такмичења.

Образац пријаве садржи:

– име и презиме такмичара (назив ансамбла);

– име школе и разред;

– категорију за коју се ученик пријављује;

– програм и његово трајање.

Уз пријаву такмичар је дужан да поднесе:

извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и

 доказ о уплати котизације.

Уз пријаву за хорове и оркестре, школе су дужне доставити списак ученика са наведеном годином рођења и разредом у који су уписани.

Пријаву такмичара, уз провјеру потребне документације, печатом овјерава и доставља школа коју ученик представља.

Члан 8.

У солистичким дисциплинама ученици се такмиче у категоријама према годинама старости. Уколико категорија обухвата ученике основне и средње школе (за дисциплине клавир, виолина, виолончело, контрабас, хармоника, гитара, соло певање, тамбура, мандолина) категорија се дијели на двије поткатегорије:

-За ученике основне школе;

-За ученике средње школе.

У дисциплинама: флаута, обоа, кларинет, фагот, труба, тромбон, саксофон, хорна, и туба ученик средње школе не може се такмичити са ученицима основне школе, већ мора наступити у следећој, старијој категорији, без обзира на године рођења. У дисциплинама: камерни ансамбли, оркестар и хор учесници се такмиче у категоријама према ступњу школовања.

Члан 9.

Такмичење је јавно. У солистичким дисциплинама, у свим категоријама, програм се изводи напамет у цјелости, осим у категорији дувачких инструмената како је наведено у пропозицијама. На такмичењу се не могу користити звучна помагала ни у једној такмичарској дисциплини, осим код оригиналних композиција и бас хармонике у оркестру хармоника.

Члан 10.

Чланови жирија бирају се из редова истакнутих музичких педагога и репродуктивних умјетника, диригената и камерних музичара.

Члан 11.

Пропозиције такмичења су у складу са сличним такмичењима у окружењу.

Члан 12.

По завршетку такмичења, на крају завршног, свечаног концерта  уручују се награде побједницима категорије, док се остале дипломе уручују групно, представницима школа.

Члан 13.

Диплома такмичења садржи сљедеће податке:

-Име и презиме такмичара;

-Податке о дисциплини, категорији и награди;

-Назив школе, име професора у чијој је ученик класи;

-Потпис и печат директора РПЗ;

-Потпис и печат директора школе домаћина такмичења.