JU Muzička škola „Vlado Milošević” Banja Luka
SEDMO MEĐUNARODNO PIJANISTIČKO TAKMIČENJE
“BANJALU
ČKI BIJENALE 2020

Banja Luka, 14 – 17. maj 2020. godine

Sedmo Međunarodno pijanističko takmičenje “Banjalučki bijenale 2020“ održaće se u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor i Koncertnoj sali Muzičke škole „Vlado Milošević“ u Banjaluci u periodu od 14. do 17. maja 2020. godine. Takmičenje će se odvijati u disciplinama klavir solo i klavirski duo (za 4 ili 6 ruku i 2 klavira), te klavir za učenike i studente odsjeka muzički saradnik – teoretičar i odsjeka koji imaju klavir kao obavezan instrument.

Prijave za takmičenjedostavljaju se najkasnije do 24. 4. 2020.godine.
(Eventualne izmjene u programu moguće su zaključno sa 4. 5. 2020.)

PRAVILNIK  TAKMIČENJA

Član 1.
Takmičenje organizuje JU Muzička škola „Vlado Milošević” Banja Luka.

Član 2.
Takmičenje se organizuje bijenalno parnim godinama.

Član 3.
Takmičenje je međunarodnog karaktera

Član 4.
Učesnike takmičenja ocjenjuje međunarodni stručni žiri sastavljen od eminentnih klavirskih reproduktivnih umjetnika i pedagoga .

Član 5.
Prijavu za takmičenje i uplatu kotizacije takmičari su dužni da izvrše do datuma koji odredi organizator.

Član 6.

U slučaju otkazivanja učešća na takmičenju iznos takmičarske kotizacije se ne vraća kandidatu.

Član  7.

Takmičari sami plaćaju svoje putne i boravišne troškove.

 Član 8.

Organizator će obezbjediti novčane nagrade pobjednicima sljedećih kategorija:

 • KLAVIR SOLO: IV, V, VI, VII kategorija
 • KLAVIRSKI DUO: IV, V, VI kategorija
 • NAGRADA „NEVENA POPOVIĆ“ ZA NAJPERSPEKTIVNIJEG MLADOG PIJANISTU

Član 9.

Ako se dogodi da u bilo kojoj takmičarskoj kategoriji ne nastupi više od 10 takmičara, organizator neće isplatiti novčanu nagradu.

Član 10.

U kategoriji može biti samo jedan pobjednik kategorije. Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, pobjednikom kategorije se proglašava kandidat koji je mlađi.

Član 11.
Takmičari u disciplini klavir solo program izvode napamet, a u disciplini klavirski duo program se u svim kategorijama može izvoditi iz nota. Kategorija klavirski praktikum program izvodi napamet.

Član 12.
Takmičara, koji prekorači dozvoljeno vrijeme, žiri može prekinuti, a ocjenjuje ga na osnovu izvedenog programa do momenta prekida.

Član 13.
Bodovanje: Broj osvojenih bodova je srednja ocjena svih članova žirija

-I nagrada   95-100
-II nagrada   85-94
-III nagrada   75-84
-Pohvala   65-74

Član14.
Broj nagrada nije ograničen.

Član 15.

Odluka žirija je konačna i neopoziva.

Član 16.

Svi takmičari u svakoj kategoriji dobijaju diplomu, a kandidati koji dobiju manje od 75 bodova dobijaju pohvalu.

SAVJET  TAKMIČENJA

 1. Damir Jovanić, prof.
 2. Maja Grumić, prof.
 3. Vedrana Stojić, prof.
 4. Ivana Rašeta, prof.
 5. Gorica Mirjanić, prof.
 6. Jasna Đurović, prof.
 7. Dijana Zrnić, prof.
 8. mr Arsen Čarkić
 9. mr Snježana Popović Vuleta
 10. mr Dinko Blagojević
 11. dr Dejan Janković

ORGANIZACIONI ODBOR

 • Damir Jovanić, prof.
 • Maja Grumić, prof.
 • Vedrana Stojić, prof.
 • mr Sandra Miteva Đorđević
 • Ivana Rašeta, prof.
 • Gorica Mirjanić, prof.

I ČLANOVI AKTIVA KLAVIRSKOG ODSJEKA ŠKOLE

DIREKTOR TAKMIČENJA: Damir Jovanić, prof.

Prijave za takmičenjedostavljaju se najkasnije do 24. 4.2020.godine u pisanoj ili elektronskoj formi na adrese:


banjaluckibijenale@gmail.com
ili

JU Muzička škola „Vlado Milošević“
(SEDMO MEĐUNARODNO PIJANISTIČKO TAKMIČENJE „BANJALUČKI  BIJENALE 2020“)
78 000 Banja Luka
Jovana Dučića 23
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

 

Uz prijavu kandidati su obavezni dostaviti rodni list, fotokopiju pasoša za inostrane učesnike i potvrdu o uplaćenoj kotizaciji*.
Na uplatnici treba navesti:

 • Naziv škole – muzičke akademije
  (ili ime i prezime takmičara i mjesto)
 • Svrha doznake: Kotizacija za Banjalučki bijenale
 • Primalac: Račun posebnih namjena
 • Račun primaoca: 5510010001603924
 • Vrsta prihoda: 722511
 • Opština : 002
 • Budžetska organizacija: 0840001

*Napomena: Takmičari koji nisu sa prostora BiH uplatu moraju izvršiti u BiH prije početka kategorije i primjerak uplatnice dostaviti na info pult.

KOTIZACIJA ZA DISCIPLINU KLAVIR SOLO IZNOSI:
30 evra – Pretkategorija, prva i druga kategorija
40 evra – Treća, četvrta i peta kategorija
50 evra – Šesta, sedma i osma kategorija

KOTIZACIJE ZA KLAVIRSKI DUO IZNOSI:
25 evra po kandidatu – pretkategorija i prva kategorija
30 evra po kandidatu – druga, treća, četvrta, peta i šesta kategorija

KOTIZACIJA ZA KLAVIRSKI PRAKTIKUM IZNOSI:

30 evra za sve kategorije