Poštovani đaci i kolege,

Republičko takmičenje muzičkih škola biće održano 26. i 27. marta2020. godine.  Uz pomoć Ministarstva prosvjete i kulture RS, kao i Republičkog pedagoškog zvoda RS, domaćin ovogodišnjeg Republičkog takmičenja je JU Muzička škola „Vlado Milošević“ Banja Luka.

Prijave poštom ili on-lajn, dostaviti najkasnije do 6. marta 2020. godine.

Prijave za takmičenje možete preuzeti na sajtu škole.

                                                            Uprava JU MŠ „Vlado Milošević“ Banja Luka

On lajn prijava

  • PROGRAM

  • Za kamernu muziku, imena i prezimena, kao i instrument takmičara dopisati u napomenu!!!