JU Muzička škola „Vlado Milošević” Banja Luka
SEDMO MEĐUNARODNO PIJANISTIČKO TAKMIČENJE
“BANJALUČKI BIJENALE 2020“

Banja Luka, 14 – 17. maj 2020. godine

Sedmo Međunarodno pijanističko takmičenje “Banjalučki bijenale 2020“ održaće se u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor i Koncertnoj sali Muzičke škole „Vlado Milošević“ u Banjaluci u periodu od 14. do 17. maja 2020. godine. Takmičenje će se odvijati u disciplinama klavir solo i klavirski duo (za 4 ili 6 ruku i 2 klavira), te klavir za učenike i studente odsjeka muzički saradnik – teoretičar i odsjeka koji imaju klavir kao obavezan instrument.

Prijave za takmičenje dostavljaju se najkasnije do 24. 4. 2020. godine.
(Eventualne izmjene u programu moguće su zaključno sa 4. 5. 2020.)

PROPOZICIJE TAKMIČENJA

DISCIPLINA: KLAVIR SOLO


PRETKATEGORIJA
kandidati rođeni 2011. godine i mlađi
Program po slobodnom izboru u trajanju do 5 minuta

PRVA KATEGORIJA
kandidati rođeni 2009. godine i mlađi
Program:
Jedan stav sonatine ili sonate (sonatni oblik)
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje: 5 – 8 minuta

DRUGA KATEGORIJA
kandidati rođeni 2007. godine i mlađi
Program:
Jedan stav sonatine ili sonate (sonatni oblik)
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje: 8-12 minuta

TREĆA KATEGORIJA
kandidati rođeni 2005. godine i mlađi
Program:
Jedan stav sonate (sonatni oblik)
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje:12-15 minuta

ČETVRTA KATEGORIJA
kandidati rođeni 2003. godine i mlađi
Program:
Jedan stav sonate (sonatni oblik)
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje:15-20 minuta

PETA KATEGORIJA
kandidati rođeni 2001. godine i mlađi
Program:
Jedan stav sonate(sonatni oblik)
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje: 20-25 minuta

ŠESTA KATEGORIJA
studenti prve i druge godine akademije
Program:
Jedan stav sonate (sonatni oblik)
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje: 25-30 minuta

SEDMA KATEGORIJA
studenti treće, četvrte i pete godine akademije
Program:
Jedan stav sonate (sonatni oblik)
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje:30 – 35 minuta

OSMA KATEGORIJA – UMJETNIČKA KATEGORIJA  (BEZ STAROSNE GRANICE)

Program:

Kompozicije po slobdnom izboru

Trajanje: 35 – 40 minuta

DISCIPLINA: KLAVIRSKI DUO (ZA 4 ili 6 RUKU ILI 2 KLAVIRA)


PRETKATEGORIJA kandidati rođeni 2011. godine i mlađi
Program:
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje: do 5 minuta

PRVA KATEGORIJA kandidati rođeni 2008godine i mlađi
Program:
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje: 5-8 minuta

DRUGA KATEGORIJAkandidati rođeni 2005.godine i mlađi
Program:
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje: 6-10 minuta

TREĆA KATEGORIJAkandidati rođeni 2002. godine i mlađi
Program:
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje: 10-15 minuta

ČETVRTA KATEGORIJAkandidati rođeni 1999. godine i mlađi
Program:
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje: 15-20 minuta

PETA KATEGORIJAkandidati rođeni 1996. godine i mlađi
Program:
Kompozicije po slobodnom izboru
Trajanje:20-25 minuta

ŠESTA KATEGORIJA – UMJETNIČKA KATEGORIJA bez starosne granice

Program:

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje: 25 – 30 minuta

DISCIPLINA KLAVIRSKI PRAKTIKUM

Učenici i studenti odsjeka muzički izvođač/teoretski odsjek i odsjeka koji imaju klavir kao obavezan instrument

 

PRVA KATEGORIJA – učenici prvog i drugog razreda SMŠ

Program:

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje: 4 – 6 minuta

 

DRUGA KATEGORIJA – učenici trećeg i četvrtog razreda SMŠ

Program:

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje: 6 – 10 minuta

 

TREĆA KATEGORIJA – studenti prve i druge godine teoretskog odsjeka

Program:

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje: 9 – 13 minuta

 

ČETVRTA KATEGORIJA –  studenti treće, četvrte i pete godine teoretskog odsjeka

Program:

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje: 12 – 16 minuta