Савјет родитеља

Почетна/

Савјет родитеља

Савјет родитеља за школску 2019/2020. годину:

Aleksandar Zec, predsjednik
Irman Džanić
Dijana Ćurić
Lejla Džajić
Danijela Drljača
Biljana Milanović Radić

ЈУ Музичка школа “Владо Милошевић”

Јована Дучића 23
78 000 Бања Лука
Република Српска, Босна и Херцеговина

Тел: +387 51 214 786, +387 51 492 009
Локали:
102 – директор
103 – рачуноводство
104 – зборница
105 – портирница
106 – библиотека