Савјет родитеља за школску 2019/2020. годину:

Вера Савановић, 4. разред, предсједник
Ивана Пејаковић, 1. разред
Биљана Милановић Радић, 1. разред
Дијана Ђурић, 2. разред
Лејла Џајић, 2. разред
Горан Максић, 3. разред
Анђелија Милекић, 3. разред
Бојан Ракочевић, 4. разред