Школски одбор

Почетна/

Школски одбор

Школски одбор за школску 2019/2020. годину:

Radiša Račić, predsjednik
Sunčica Lončar
Dijana Ćurić
Irman Džanić
Dajana Vuković

ЈУ Музичка школа “Владо Милошевић”

Јована Дучића 23
78 000 Бања Лука
Република Српска, Босна и Херцеговина

Тел: +387 51 214 786, +387 51 492 009
Локали:
102 – директор
103 – рачуноводство
104 – зборница
105 – портирница
106 – библиотека