Školski odbor za školsku 2019/2020. godinu:

Aleksandar Rađenović
Dijana Zrnić
Vera Savanović
Bojan Rakočević
Vladimir Janjić
Nataša Dragišić
Dajana Vuković