SNJEŽANA POPOVIĆ VULETA

ŽIRI  /

SNJEŽANA POPOVIĆ VULETA

Snježana Popović Vuleta, rođena 1976. godine u Zagrebu. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje stekla je u Muzičkoj školi „Vlado Milošević“ u Banjoj Luci, u klasi profesora Branke Kuzmanović.
Diplomirala je 2000. godine, a magistrirala 2010. godine na Fakultetu muzičke umetnosti, u Beogradu, u klasi profesora Dubravke Jovičić.
Profesionalno iskustvo
Uža umjetnička-naučna oblast: Reprodukcija muzike – Klavir
Učesnik je manifestacije Balkan Art 2002 – Italija, internacionalnog muzičkog festivala „Nei suoni dei luoghi“ 2010 – Italija, manifestacije „Dani Vlade S. Miloševića“ – Banjaluka, festivala Ohridsko ljeto 2017, festivala “Sarajevska zima 2018”. Kao solista sarađivala je sa orkestrom Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Banjalučkom filhramonijom. Nastupala je u više koncertnih prostora: Galerija Art Get, Galerija SANU, Galerija Zadužbine Ilije M. Kolarca – Beograd, Muzej Savremene umjetnosti, KC Banski dvor – Banja Luka, Kulturni centar Gradiška, Koncertna dvorana Muzičke akademije u Sarajevu, Matica srpska Novi Sad.
Usavršavala se na kursevima Konstantina Bogina, Nataše Veljković, Arbo Valdme, Vladimira Miloševića i Aleksandra Serdara.
Pedagoškim radom se bavila u muzičkim školama „Jovan Bandur“ – Pančevo, „Davorin Jenko“ – Beograd i „Opus“ – Banja Luka. Član je žirija na republičkim i međunarodnim takmičenjima.
Trenutno radi na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci. Nastupa kao solista, član klavirskog dua i kao klavirski saradnik.