Средња школа

Активи/

Управа школе

Софија Јањетовић

Софија Јањетовић

професор српског језика и књижевности

Рођена је у Бањалуци

ОПШИРНИЈЕ
Александра Поповић

Александра Поповић

професор информатике

Рођена је у ...

ОПШИРНИЈЕ
Жељана Дакић

Жељана Дакић

професор енглеског језика

Рођена је у ...

ОПШИРНИЈЕ
Александра Тркуља

Александра Тркуља

професор њемачког језика

Рођена је у ...

ОПШИРНИЈЕ
Радмила Бабић Бајић

Радмила Бабић Бајић

професор историје умјетности

је рођена 22. 08. 0000. године у ... .

ОПШИРНИЈЕ
Тамара Мацан

Тамара Мацан

професор италијанског језика

је рођена 22. 08. 0000. године у Бањалуци.

ОПШИРНИЈЕ
Саша Стаматовић

Саша Стаматовић

професор историје

је рођен 9. 5. 0000. године...

ОПШИРНИЈЕ
Стојан Видовић

Стојан Видовић

професор вјеронауке

је рођен 9. 5. 0000. године...

ОПШИРНИЈЕ
Даница Дувњак

Даница Дувњак

професор демократије и људских права

је рођена 22. 08. 0000. године у ... .

ОПШИРНИЈЕ
Сњежана Копрена

Сњежана Копрена

професор психологије

је рођена 22. 08. 0000. године у Бањалуци.

ОПШИРНИЈЕ
Влатко Малбашић

Влатко Малбашић

професор социологије

је рођен 9. 5. 0000. године...

ОПШИРНИЈЕ
Предраг Ћук

Предраг Ћук

професор физичког васпитања

је рођен 9. 5. 0000. године...

ОПШИРНИЈЕ
Андреа Пушић

Андреа Пушић

професор етномузикологије

је рођена 22. 08. 0000. године у ... .

ОПШИРНИЈЕ
Наташа Кусовац Галич

Наташа Кусовац Галич

професор хармоније и музичких облика

је рођена 22. 08. 0000. године у Бањалуци.

ОПШИРНИЈЕ
Радиша Рачић

Радиша Рачић

професор стручних предмета

је рођен 9. 5. 0000. године...

ОПШИРНИЈЕ
Предраг Симишић

Предраг Симишић

професор клавира

је рођен 9. 5. 0000. године...

ОПШИРНИЈЕ