Нижу и средњу музичку школу завршила је у Бањој Луци (Музичка школа „Владо Милошевић“), одсјек клавир, у класи проф. Тимее Хотић. Дипломирала је на Музичком одсјеку Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, Смјер клавир, у класи проф. Владимира Цвијића, гдје касније уписује и мастер студије, Смјер камерна музика, у класи проф. Тимее Хотић. Током свог школовања учествује на бројним такмичењима, пројектима и мајсторским курсевима (Aron Shorr, Невена Поповић, Ирма Корт/Музичари без граница, Удружење музичких умјетника РС…).

За вријеме студија била је стипендиста фондације „Др Милан Јелић“, стипендије која се додјељује најуспјешнијим студентима у Републици Српској. На почетку студија добија мјесто музичког сарадника-корепетитора за Гудачки одсјек у Нижој и Средњој музичкој школи „Владо Милошевић“ у којој и данас ради. Током свог дугогодишњег пијанистичког рада сарађивала је са многим музичарима те и данас редовно наступа као камерни музичар и корепетитор.