Сандра Митева-Ђорђевић је рођена 9. 5. 1981. године у Бањалуци. Основну школу је похађала у Сарајеву, Бањалуци и Струмици (Македонија). Гимназију у Струмици је уписала 1996. године, Општи смер, а 1998. школовање наставила у Бањалуци. Матурирала је 2000. године, те исте године уписала Филозофски факултет у Бањалуци, Одсек за српски језик и књижевност. Године 2006. je дипломирала на предмету Синтакса српског језика, код професора Милоша Ковачевића. Исте године уписује постдипломске студије на Филозофском факултету на Палама, смер Лингвистичке науке, ужа научна област Синтакса савременог српског језика, те одбранила магистарску тезу на тему „Финалне конструкције у уџбеничком подстилу српскога језика“.

Од 2003. до 2006. године је била запослена у Светосавском културном клубу у Бањалуци (при организацији– Светосавска омладинска заједница), где је радила као организатор и координатор културних и образовних садржаја.

Од 2006. до 2007. године радила је на Комуниколошком факултету у Бањалуци.

У сарадњи са неколико професора са Филозофског факултета у Бањалуци, 2006. године је радила на пројекту „Српски језик за странце“, који је финансирало Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Стално је запослена у Музичкој школи „Владо Милошевић“ Бања Лука, од 2008. године, као библиотекар, а од 2018. године на месту помоћника директора.