Рођена 12. 6. 1980. године у Бањалуци. Похађала нижу музичку школу “Владо Милошевић”,  Oдсјек гитара, а 1999. године завршава средњу музичку школу, одсјек – Општа музичка педагогија. Студирала на Академији умјетности Универзитета у Бањaлуци, одсјек – Општа музичка педагогија, а дипломирала 2005. године, у класи проф. Десанке Тракиловић. Исте године примљена је на мјесто професора облигатног клавира на нижој и средњој музичкој школи, до 2010. године, а од фебруара исте године посао наставља као професор солфеђа на нижој школи. Похађала стручне семинаре у Сарајеву, Зеници, Бањалуци, истовремено постигла запажене успјехе са ученицима на Републичким такмичењима музичких школа. Мајка двоје дјеце.